6 ธ.ค. 2020 เวลา 10:19 • ประวัติศาสตร์
การเล่าเรียนเพื่อจะให้พอแก่ประโยชน์การงานทั้งปวงในเมืองเรานี้ ไม่เป็นสำคัญอยู่แต่ผู้ที่ไปเรียนประเทศยุโรปนั้นเลย
..
เพราะเหตุว่าทางเล่าเรียนของเราในเมืองต่างประเทศนั้น บางทีมากเกินไปกว่าความต้องการ หรือไม่ตรงต่อความต้องการในเมืองเรา แต่ค่าเล่าเรียนนั้นแพงกว่าในเมืองเราเป็นอันมาก
..
ไม่พักกล่าวถึง ผู้ไม่มีความอุตสาหะเล่าเรียนนั้นเลย แต่เพียงผู้ซึ่ง ไม่มีความรู้ในภาษาของตัวเองเสียในเบื้องต้น ทอดธุระเสีย ตั้งหน้าเรียนเอาแบบฝรั่งแท้
..
บางทีเป็นเหตุให้เสียเวลาและกลับมาทำไม่สะดวกทันที
.
"เพราะไม่รู้ภาษาตัวเองชัดเจน
และไม่รู้ประเพณีบ้านเมืองของตัวอย่างไร"
.
"นักเรียนบางคนได้ลืมภาษาไทยทีเดียว"
..
เพราะฉะนั้นเราจึงได้ตักเตือนนักเรียนเหล่านั้นว่า ให้พึงนึกในใจว่า
..
..〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌸
..
"..เราไม่ได้มาเรียนจะเป็นฝรั่ง เราเรียนเพื่อจะเป็นคนไทยที่มีความรู้เสมอด้วยฝรั่ง.."
..
..〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌸
.
.
คัดมาจากพระบรมราโชวาท บางตอนที่ได้พระราชทานพวกนักเรียน ในกรุงเทพฯ เมื่อเสด็จกลับจากยุโรป เมื่อปีระกา พ.ศ.๒๔๔๐
หนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ร้อยตรี ชลยุทธ เอกพจน์ ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๔
..
..〰️〰️〰️〰️🌸
คำอธิบายคลิปภาพ
..พระราชพิธีพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
..เสด็จสวรรคต เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๕๓
..สิริพระชนมพรรษา ๕๘ พรรษา
..เสด็จดำรงราชสมบัติอยู่ ๔๒ ปี
.. ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๕๓
..〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌸
..
..ขบถ~ยาตรา เรียบเรียง
..
คลิปบางส่วนจากfacebookโบราณนานมา

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    🕊 นกไดโนสคูล
    พระองค์ท่านประสงค์ให้รู้เท่าทัน ทรงมีพระปรีชาญาณยิ่งค่ะ 🙏💖💖