7 ธ.ค. 2020 เวลา 10:06 • ประวัติศาสตร์
เจ้าทั้งหลายได้ยอมสละทุกอย่าง สละทั้งบ้านเรือนเคหะสถานและทรัพย์สินเท่าที่มี
สละทั้งส่วนแห่งกายทุกส่วน
..
แม้ชีวิตก็ยอมสละให้
..
เพื่ออะไร?
..
เพื่อสนับสนุนธรรมะซึ่งได้ทำให้ชาติเราเป็นชาติอยู่จนเดี๋ยวนี้
..
..〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌸
..
เมื่อเจ้าทั้งหลายจะออกไป ข้ารู้สึกเหมือนแบ่งเอาใจของข้าออกไปด้วย
ครั้นเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายกลับมา ได้มาเห็นหน้าเจ้าอีก
..
ข้ารู้สึกเท่ากับเห็นหน้าญาติอันสนิท หรือพี่น้องอันร่วมใจ
..
..
..
คราวนี้เจ้าทั้งหลายที่ได้กลับมานี้ นับว่าไม่ได้เสียชาติเกิดเปล่า ได้ไปทำชื่อให้แก่ชาติของเรา ได้แสดงปรากฏแก่ตาโลก ว่าไทยเรายังมีอยู่เป็นอันมากที่สมควรได้ชื่อว่า เป็นลูกผู้ชาย
..
..〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌸
..
พระราชดำรัส ในหลวงรัชกาลที่๖( คัดมาบางส่วน) พระราชทานแก่ทหารซึ่งจะไปในงานพระราชสงครามข้ามทะเล เมื่อวันที่๒๑พฤษภาคม๒๔๖๒
..
..〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌸
..
พระราชพิธีพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
.
เสด็จสวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๖๘
. สิริพระชนมพรรษา ๔๖ พรรษา
. เสด็จดำรงราชสมบัติอยู่ ๑๖ ปี
. ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๖๘
..
..ขบถ~ยาตรา เรียบเรียง
..
อ่านฉบับเต็มได้ที่
คลิปบางส่วนจากfacebookโบราณนานมา

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    หนูพา
    ขอบคุณในความเพียรที่จะเล่าขานสิ่งที่เราควรตระหนักรู้และจรรโลงความเป็นชาติไว้ ใคร ๆ ที่เขาเกิดก่อน เขาเสียสละมามากแล้ว