8 ธ.ค. 2020 เวลา 10:09 • ประวัติศาสตร์
"..เมื่อเราจะปกครองแบบรัฐสภาแล้ว ก็ต้องมีคณะการเมืองเป็นธรรมดา เกมการเมืองก็ย่อมต้องมีกฎของเกมเหมือนกัน ถ้าเราเล่นผิดกฎการเมืองก็ย่อมมีผลเสียหายได้มากทีเดียว
..🌸
〰️ถ้าเราใช้วิธีโกงต่างๆ เช่น ติดสินบนหรือข่มขืนน้ำใจก็ต้องเรียกว่าเล่นผิดเกมการเมืองโดยแท้
..🌸
〰️การปกครองแบบเดโมคราซีนั้นผู้ที่ชะนะแล้วได้เข้ามาปกครองบ้านเมืองก็ควรต้องนึกถึงหน้าใจของฝ่ายน้อยที่แพ้เหมือนกัน ไม่ใช่เราชนะแล้วก็จะหาวิธีกดขี่ข่มเหงผู้ที่เป็นฝ่ายแพ้ต่างๆ นานาหาได้ไม่ 
..🌸
〰️ส่วนผู้ที่แพ้ก็เหมือนกัน เมื่อแพ้แล้วก็ต้องยอมรับว่าตนแพ้ในความคิดในโวหาร แพ้เพราะประชาชนส่วนมากไม่เห็นด้วย เมื่อแพ้แล้วก็ตั้งกองวิวาทเรื่อยบอกว่า ถึงแม้คะแนนโหวตแพ้กำหมัดยังไม่แพ้ เช่นนั้นแล้วความเรียบร้อยจะมีไม่ได้ 
..🌸
〰️ตามธรรมดาย่อมต้องมีคณะการเมืองคณะต่างๆ ซึ่งมีความเห็นต่างๆกัน แต่เมื่อถึงคราวที่จะต้องนึกถึงประเทศแล้วต่างคณะต้องต่างร่วมใจกันนึกถึงประโยชน์ของประเทศอย่างเดียวเป็นใหญ่
..🌸
〰️ ต้องลืมความเห็นที่แตกต่างกันนั้นหมด ถึงจะเคยน้อยอกน้อยใจกันมาอย่างไร ต้องลืมหมด ต้องฝังเสียหมด ต้องนึกถึงประโยชน์ของประเทศตนเท่านั้น จะนึกเห็นแก่ตัวไม่ได้ อย่างนี้จึงจะเรียกว่ามีใจเป็นนักกีฬาแท้ เป็นของจำเป็นที่จะต้องปลูกให้คนมีน้ำใจอย่างนั้น จึงจะปกครองอย่างแบบเดโมคราซีได้ดี...
..
..〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌸
..
〰️ข้อความข้างต้นเป็นข้อความที่กระผมคัดมาบางส่วนของพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่๗ ซึ่งพระราชทานในวันงานประจำปีของวชิราวุธวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๕ พระองค์ท่านเปรียบเทียบการแข่งกีฬากับการเมืองได้อย่างน่าฟัง ชี้ชวนให้เข้าใจง่าย
..🌸
〰️ไม่ว่าจะกีฬาหรือการเมืองมีสิ่งหนึ่งที่ต้องมีเหมือนกันคือ น้ำใจนักกีฬา เป็น วิธีการอบรมบ่มนิสัยของโรงเรียนเอกชนชั้นดีของประเทศอังกฤษหรือที่เรียกว่า “ปัปลิกสกูล” (public school) ซึ่งเป็นแม่แบบของวชิราวุธวิทยาลัยนั้นเป็นผลดีแก่การปกครองแบบประชาธิปไตย
..
..〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌸
..
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗
สละราชสมบัติเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๗
เสด็จสวรรคต เมื่อที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔
สิริพระชนมพรรษา ๔๗ พรรษา
เสด็จดำรงราชสมบัติอยู่ ๙ ปี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๔
อัญเชิญพระบรมอัฐิกลับสู่ประเทศไทย
ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๒
..
ขบถ~ยาตรา เรียบเรียง
..
..〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌸
อ่านฉบับเต็ม
..
..
คลิปบางส่วนจากfacebookโบราณนานมา นำมาจัดทำใหม่

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    หนูพา
    พระมหากรุณาธิคุณสุดจะพรรณนา