9 ธ.ค. 2020 เวลา 10:18 • ประวัติศาสตร์
ครั้งหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล   พร้อมด้วยสมเด็จพระอนุชาธิราช (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช)ได้เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระบาทอย่างช้าๆลอดซุ้มประตูตกแต่งด้วยดอกไม้ ผ่านบรรดาแม่ค้าพ่อค้าที่หมอบเฝ้า
..
..〰️〰️〰️〰️〰️🌸
..
สมเด็จพระอนุชาทรงเป็นช่างภาพกิตติมศักดิ์ทรงถ่ายรูปไว้ทุกพระอิริยาบถ...ทรงให้เวลาตั้งแต่เช้าจนเกือบเที่ยงวัน ตอนหนึ่งทรงเล่าว่า
 
     “...ฉันกำลังเดินเพลินๆอยู่ พอก้าวขาออกไปมีจีนคนหนึ่งวิ่งเข้ามาตรงเท้าฉันตกใจเหลียวมาดู เห็นเขากอบเอาขี้ฝุ่นตรงที่ฉันเหยียบ ใหม่ๆใส่มือแล้วเอาห่อใส่ผ้าเช็ดหน้าไว้ ถามดูได้ความว่าจะเอาไปบูชา...”
..
..〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌸
..
.. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ เสด็จสวรรคต เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙
สิริพระชนมพรรษา ๒๑ พรรษา
เสด็จดำรงราชสมบัติอยู่ ๑๒ ปี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศท้องสนามหลวง เมื่อวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓
..
..〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌸
คลิปบางส่วนfacebook โบราณนานมา นำมาเรียบเรียงใหม่

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    MomNoi❤ก็มัมชอบ
    มัมก็ตามเพจ โบราณนานมา ชอบอ่านชอบดู ..ขอบคุณคลิปดีนะ ..ทำด้วยใจรักและภักดี