10 ทักษะ “IT พลิกโลก” เป็นที่ต้องการมากที่สุดในปีหน้า
ปัจจุบันนี้ ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี อาชีพที่เกี่ยวข้องกับ DevOps และ Artificial Intelligence เป็นที่ต้องการมากที่สุด
ก่อนที่เราจะลงลึกต่อไป ขออธิบายลักษณะสายงานทั้งสองนี้ก่อนนะคะ เชื่อว่าหลายท่านคงรู้จัก Artificial Intelligence หรือ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI แต่หลายท่านอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยกับ DevOps สักเท่าไหร่ หากเราไม่ได้ทำงานอยู่ในสายงานนี้ ขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะคะ
DevOps หรือ Development Operations คือ การผสมผสานแนวความคิดเชิงวัฒนธรรม แนวทางปฏิบัติ และเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มความสามารถขององค์กรในการส่งมอบแอปพลิเคชั่นและบริการอย่างรวดเร็ว โดยพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้เร็วกว่ากระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดการโครงสร้างพื้นฐานแบบดั้งเดิม ความรวดเร็วนี้ช่วยให้องค์กรสามารถให้บริการแก่ลูกค้าของตนได้ดีขึ้น และสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่ทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการจะไม่ทำงานแบบ “ต่างคนต่างทำ” อีกต่อไป บางครั้ง ทั้งสองทีมจะจับมือร่วมงานเป็นทีมเดียวกัน
รายงานจากการวิเคราะห์ของ Burning Glass Technologies ซึ่งได้มีการสำรวจงานที่เปิดรับสมัครมากกว่า 1.7 ล้านตำแหน่งในสหรัฐฯ และกลุ่มที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี โดยนำมาประเมินอัตราการเติบโตของแต่ละทักษะในสายงานในช่วง 5 ปีข้างหน้า รวมถึงการหาพนักงานที่จะมาทำในตำแหน่งงานดังกล่าวตามทักษะที่กำหนด บรรดาผู้ว่าจ้างงานมากมายต่างก็นำเสนอผลตอบแทนอันสุดพรีเมี่ยมที่จับต้องได้ ซึ่งเพิ่มขึ้นมาเกือบ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับผู้ที่อยู่ในสายอาชีพด้านการบริหารจัดการกับระบบปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT Operations และเพิ่มให้อีก 14,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีให้กับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีทักษะในการเขียนโค้ดที่แข็งแรง หรือวิศวกร ML ที่สอนให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยการใช้ ข้อมูล (AI and Machine Learning) นั่นเอง
นอกจากเรื่องของเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นแล้ว รายงานการวิเคราะห์นี้ยังได้เจาะไปยังบทบาทของความเป็นนวัตกรรม “พลิกโลก” ที่เข้ามาสร้างตลาดและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี จนทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงและทำให้ผลิตภัณฑ์เดิมต้องถูกกระทบและหายไป หรือที่เรารู้จักกันว่า "disruptive" โดยการวิเคราะห์ฉบับนี้ ได้พบว่าทักษะที่มองว่าจะทำให้เกิดการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดนั้น ครอบคลุมด้าน “การประมวลผลควอนตัม” หรือ Quantum Computing และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อต่างๆ (Connected Technology) ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการเติบโต 135% และ 104% ตามลำดับ
ส่วน10 อันดับ อาชีพเทคโนโลยีพลิกโลก ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด รวมไปถึงการคาดการณ์การเติบโตของอาชีพเหล่านั้นในช่วง 5 ปีข้างหน้ามีดังนี้ค่ะ
1. การประมวลผลควอนตัม หรือ Quantum computing (เติบโต +135%; ได้เงินเดือนเพิ่ม +$4,204): "ทักษะที่เกี่ยวกับการสร้างและใช้ประโยชน์จาก ควอนตัม คอมพิวเตอร์ และแอพพลิเคชั่นบนควอนตัม คอมพิวเตอร์
2. เทคโนโลยีการเชื่อมต่อต่างๆ หรือ Connected technologies (เติบโต +104%; ได้เงินเดือนเพิ่ม +$10,873): "ทักษะที่เกี่ยวกับ อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things) (ก็คือการที่อุปกรณ์ต่างๆ สิ่งต่างๆ ได้ถูกเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างสู่โลกอินเตอร์เน็ต ทำให้มนุษย์สามารถสั่งการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต) และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารโทรคมนาคมที่จำเป็นสำหรับที่จะทำให้ทั้งInternet of Things และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆใช้งานได้ อย่างเช่น 5G”
3. เทคโนโลยีทางการเงิน หรือ Fintech (เติบโต +96%; ได้เงินเดือนเพิ่ม +$13,799): "ทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างๆ เช่น บล็อกเชน (Blockchain) และอื่นๆ ที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดธุรกรรมทางการเงินที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น”
4. ปัญญาประดิษฐ์ และ การสอนให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยการใช้ 'ข้อมูล'
หรือ AI and Machine Learning (เติบโต +71%; ได้เงินเดือนเพิ่ม +$14,175): "ทักษะที่เกี่ยวกับการพัฒนาและการใช้โปรแกรม เครื่องมือ และการแก้ปัญหา หรือโซลูชั่น (Solution) ที่ได้รับมาจาก อัลกอริธึ่ม และเทคโนโลยีอื่นๆซึ่งตอบสนองแบบอัตโนมัติให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการนำข้อมูลหรือData และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้ามาพัฒนาต่อยอดได้”
5. IT automation (เติบโต +59%, ได้เงินเดือนเพิ่ม +$24,969): "ทักษะที่เกี่ยวกับการทำให้กระบวนการดิจิทัลและขั้นตอนการทำงานดิจิทัลเป็นอัตโนมัติและเป็นรูปเป็นร่างขึ้นได้”
6. การประมวลผลภาษาธรรมชาติ หรือ Natural language processing (NLP) (เติบโต +41%; ได้เงินเดือนเพิ่ม +$6,368): "ทักษะที่เกี่ยวกับการพัฒนาโซลูชั่น และเทคโนโลยี ที่นำมาช่วยในการประมวลผลภาษาธรรมชาติหรือภาษามนุษย์ หรือ ทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษามนุษย์”
7. ระบบรักษาความปลอดภัยในเชิงรุก หรือ Proactive security (เติบโต +39%; ได้เงินเดือนเพิ่ม +$8,851): "ทักษะที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเชิงรุก และปกป้องโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลจากอาชญากรไซเบอร์ และป้องกันการจู่โจมทางไซเบอร์ก่อนที่จะเกิดขึ้น"
8. วิธีการพัฒนาซอฟท์แวร์ หรือ Software development methodologies (เติบโต +35%; ได้เงินเดือนเพิ่ม +$13,762): "ทักษะที่เกี่ยวกับความคล่องตัว (Agile), DevOps และวิธีการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟท์แวร์ให้เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีความปลอดภัยมากขึ้น”
9. คลาวด์ (Cloud) (เติบโต +28%; ได้เงินเดือนเพิ่ม + $10,588): ทักษะที่เกี่ยวกับการพัฒนา การนำไปใช้ และรักษาความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานและกลยุทธ์การประมวลผลคลาวด์”
10. การประมวลผลแบบขนาน หรือ Parallel Computing (เติบโต +17%; ได้เงินเดือนเพิ่ม + $7,797): "ทักษะที่เกี่ยวกับรูปแบบของการประมวลผลที่มีการคำนวณหลายๆครั้ง หรือการทำให้เกิดกระบวนการประมวลผลหลายๆครั้งพร้อมกัน และเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง”
การวิเคราะห์นี้พบว่า อาชีพเหล่านี้ มีอยู่ในกลุ่มสตาร์ทอัพ (Startups) โดย 33% ของสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าตั้งแต่1พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมากกว่า มีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญทักษะสายอาชีพเทคโนโลยีเหล่านี้มากกว่าหนึ่งทักษะในแผนการจ้างงาน เมื่อเทียบกับบริษัทคู่แข่งที่อยู่ใน Fortune 100
Burning Glass ยังได้เสริมอีกว่า ทักษะเหล่านี้กำลังขยายเป็นวงกว้างครอบคลุมในหลากหลายอาชีพและอุตสาหกรรม โดยที่ 8 ใน10 ทักษะเป็นที่ต้องการมากกว่า 30% ในอาชีพต่างๆ ทัง้นี้การแพร่กระจายของทักษะเหล่านี้ในหลายๆอาชีพ และอุตสาหกรรม ทำให้เกิดการผสมผสานของบทบาทและทีม ทำให้ผู้ว่าจ้างต้องการพนักงานที่มีความรอบคอบในการตัดสินใจว่าบทบาทใดเป็นบทบาทที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาที่จะนำทักษะนั้นมาใช้
ที่มาและภาพ
33 ถูกใจ
52 แชร์
9.6K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 33
    โฆษณา