รู้จัก Sundar Pichai คนอินเดียผู้เป็น CEO ของ Google /โดย ลงทุนแมน
“คนที่มีความสุขในชีวิต
ไม่ใช่ว่าทุกอย่างในชีวิตจะถูกต้องไปหมด
แต่ทัศนคติต่อชีวิตต่างหากที่ถูกต้อง”... อ่านต่อ
8
โฆษณา