มีบัญชีอยู่แล้ว?
สอนให้เลี้ยงปลา. จับปลา เหมือนสอนให้รู้จักมำมาหากิน
หยิบยื่นปลาให้กิน. ทำให้ไม่รู้จักวิธีทำมาหากิน
การหยิบยื่นเงินทอง ก็เฉกเช่นเดียวกับการหยิบยื่นปลาให้กิน
เวลาใช้หมดไป ไม่สามารถหามาชดเชยได้
ถ้าเรา เอาแต่เที่ยวเตร่ ที่คนอื่นเขาหยิบยื่นทั้งเงินทอง และวันหยุดที่ต้องทำงาน
แล้ววันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร
ก็รอ รอ รอ ให้เค้ามาแจกเงินทอง แล้วก็ไปเที่ยว
ท้ายสุด ล่มจม ล่มจม ล่มจม