1 ม.ค. เวลา 23:00 • ธุรกิจ
EP 912 (WE 45) รู้จัก Gig Worker กัน
Gig worker คือคนที่ทำงานอิสระ ที่ผมคิดว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการวันหยุด ผมนำเอาหนังสือที่ชื่อว่า Gigged ที่เขียนโดย Sarah Kessler มา Review ให้ฟังเผื่อเป็นประโยชน์นะครับ
วิวรรธน์
ดีงามครับ