2 ม.ค. 2021 เวลา 13:44 • สุขภาพ
อายุน้อย แข็งแรง อย่าคิดว่าจะไม่เป็นอะไรจาก COVID19
4
ถ้่าสงสัย - เสี่ยง จงไปตรวจ!! อย่าพูดว่า ไม่เป็นหรอก
5
อย่าคิดว่ายังได้กลิ่น ได้รสชาติ แปลว่าไม่เป็นโควิด
3
ช่วงนี้เจอคนไข้ที่มารพ. เมื่ออาการเยอะแล้ว
กำลังกังวลมาก
สัปดาห์แรก เจอแต่คนที่อาการน้อย
แต่ 3-4 วันนี้ มาแบบ pneumonia หรืออาการชัดแล้ว ซึ่งน่ากังวลมากๆ
8
คนไข้คนนี้ เป็นปอดอักเสบ ตั้งแต่วันที่ 3 ของการไม่ได้กลิ่น แม้ยังไม่มีอาการไอ!
เท่าที่รู้ คนไข้ เค้าไม่อยากมารพ. ตั้งแต่แรกเมื่อทราบว่าติดเชื้อ เพราะแทบทุก รพ. ในสมุทรสาคร รับคนไข้จนเตียงเต็มแล้ว
4
จนต้องส่งผป. ไปแอดมิทที่รพ. อื่นอีกจังหวัดหนึ่ง ซึ่งคนไข้ส่วนนี้เค้าไม่อยากไป ประกอบกับอาการตอนแรกเป็นไม่มาก จึงยอมสังเกตอาการตัวเองที่บ้าน
4
แต่บางครั้งกว่าคนไข้จะมีอาการมากจนผิดปกติให้สังเกตได้เอง...
ตัวโรคก้อเป็นมากจนปอดอักเสบไปแล้ว และจะรักษาได้ยากขึ้น
16
รวมทั้งอัตราตายก้อจะสูงขึ้น!!
7
เพราะที่บ้าน ไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จะตรวจวัดได้เหมือนอยู่รพ. จึงไม่สามารถทราบได้ว่าตัวโรคเริ่มเป็นเยอะแล้ว เพราะอาจไม่มีอาการหรืออาการน้อยมาก
10
ไม่สามารถเริ่มให้การรักษาได้ตั้งแต่แรกๆ
สุดท้ายจึงมารพ. เมื่ออาการมากไปแล้ว (เช่นเคสล่าสุดที่เสียชีวิตไป)
7
อยากขอให้มารพ. เถอะค่ะ
6
หรือถ้าอยากสังเกตตัวเองที่บ้านจริงๆ ก้อควรมีเครื่องวัด oxygen ในเลือด (pulse oximeter) คอยวัดเป็นระยะๆ
เมื่อไรก้อตามที่เริ่มมีค่า oxygen ในเลือดต่ำ (<96%) ให้รีบมารพ.
15
มือหมอเอง แหะๆ
โฆษณา