ถูกยกเลิกเที่ยวบินหรือล่าช้า เรียกร้องอะไรได้บ้าง??
-ช่วงนี้เราจะเห็นข่าวออกมาบ่อยๆว่าเครื่องบินมักมีการดีเลย์หรือยกเลิกไฟลท์กันบ่อย แล้วคุณรู้รึไม่ว่าสิทธิ์ของผู้โดยสารที่เราสมควรจะได้รับมีอะไรบ้าง... อ่านต่อ
โฆษณา