7 ม.ค. เวลา 23:00 • ไลฟ์สไตล์
EP 918 เราทำนายความสุขในอนาคตได้ดีแค่ไหน
เคยเป็นแบบนี้ไหมครับที่เราเคยคิดว่าถ้าเราทำอะไรได้สำเร็จ เราจะมีความสุขมาก ๆ แต่พอทำสำเร็จจริง ๆ มันก็มีความสุขแหละ แต่มันไม่ได้มากขนาดนั้น หรือเราเคยคิดว่าถ้าเราสูญเสียอะไรไป เราจะทุกข์มาก ๆ แต่พอถึงตอนนั้นจริง ๆ มันก็ไม่ได้มากขนาดนั้นเช่นกัน ลองมาฟัง Episode นี้ที่ผมสรุปมาจากการดู Facebook Live พูดคุยกันระหว่างอาจารย์ณัฐวุฒิ เผ่าทวี กับอาจารย์ Daniel Gilbert จาก Harvard University เผื่อเป็นประโยชน์ครับ