10 ม.ค. เวลา 23:00 • ไลฟ์สไตล์
EP 921 ศาสตร์แห่งความสุข
Episode นี้ผมนำเอาบทสัมภาษณ์ของ Professor Daniel Gilbert จาก Harvard University มาเล่าให้ฟัง เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวกับความสุข ลองฟังและนำไปปรับใช้กับชีวิตกันนะครับ
เกตุแก้ว
ขอบคุณมากๆค่ะ