10 ม.ค. เวลา 17:35
⏳💔
-:- Right Here Waiting -:-
.. ได้รับ Challenge เพลงสากลยุค 70-80 สองคันจาก
คุณช่อ... อ่านต่อ
    อุ่นไอดิน
    น่ารักที่สุด ♥️♥️♥️