13 ม.ค. เวลา 13:46 • โควิด-19
COVID-19 : Sinovac ประกาศข้อมูลทดลองวัคซีน พบมีประสิทธิภาพ 100% ในการป้องกันผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง แม้ประสิทธิภาพในการป้องกันผู้ป่วยทั่วไปจะอยู่ที่ 50.4% ในการทดลองขั้นสุดท้ายในบราซิล
5
สำนักข่าว Global Times รายงานว่าวัคซีน COVID-19 ของ Sinovac มีประสิทธิภาพ 100% ในการป้องกันการติดเชื้อที่รุนแรง และ 77.96% สำหรับผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงถึง ขณะที่ประสิทธิภาพโดยรวมสำหรับผู้ป่วยทั่วไปอยู่ที่ 50.4% ในการทดลองขั้นสุดท้ายในบราซิล
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าผลลัพธ์นั้นดีพอสำหรับการพิจารณาว่าผู้เข้าร่วมเกือบทั้งหมดในบราซิลเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงสูง และประสิทธิภาพ 77.96% สำหรับการป้องกันผู้ที่มีอาการไม่รุนแรงหมายความว่าวัคซีนสามารถลดผู้คนที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ถึงประมาณ 80%
3
นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัคร 1,394 คนที่ได้รับยา 2 ครั้ง แต่ห่างกัน 3 สัปดาห์แทนที่จะห่างกัน 2 สัปดาห์ และพบว่าประสิทธิภาพของกลุ่มนี้สูงกว่ากลุ่มแรกประมาณ 20% ซึ่งหมายความว่าประสิทธิภาพโดยรวมจะดีขึ้นหากอาสาสมัครทุกคนปฏิบัติตามการฉีดทุก 21 วัน
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.worldmakergroups.com/archives/72874
1
วิธีสมัครสมาชิก : https://www.blockdit.com/articles/5ffc76577863680ceeff6c14
    Nirvana
    งง วัคซีนฉีดก่อนติดเชื้อ แล้วรู้ได้งัยว่า มีผล100%กันอาการรุนแรง