14 ม.ค. เวลา 23:00 • หนังสือ
EP 925 Book Review No Rules Rules
หนังสือเล่มนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยในหนังสือเล่าถึงแนวทางการทำงานของ Netflix ซึ่งเน้นการเลือกเฉพาะคนเก่ง การให้ Feedback และ การลดการควบคุมลง ผมนำมาสรุปเป็น 10 ข้อคิดที่ผมได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้ ลองฟังกันได้ เผื่อเป็นประโยชน์ครับ
เกตุแก้ว
ขอบคุณมากค่ะ