15 ม.ค. เวลา 00:53 • การศึกษา
กรรมแปลว่า การกระทำ
กรรมเก่าคือการกระทำที่ดีและชั่วที่ผ่านมาแล้วนานมากและเมื่ิอกี้เพิ่งงผ่านไปแว๊บๆ
กรรมใหม่ คือ การที่ใจรู้สึกนึกคิด ทั้งดีและชั่ว ในปัจจุบันณ.บัดนาว คิดใหม่ก็เกิดใหม่อีก ความคิดห้ามไม่ได้นะ แต่ฝึกได้นะ คือต้องรู้ทันความคิดของตัวเองให้ได้ ดูมันคิด ดูมันคิด ดูมันคิด ดูไปเรื่อยๆ