ณิษา สิรเดชวิไล

กรรมแปลว่า การกระทำ
กรรมใหม่ คือ การที่ใจรู้สึกนึกคิด ทั้งดีและชั่ว ในปัจจุบันณ.บัดนาว คิดใหม่ก็เกิดใหม่อีก ความคิดห้ามไม่ได้นะ แต่ฝึกได้นะ คือต้องรู้ทันความคิดของตัวเองให้ได้ ดูมันคิด ดูมันคิด ดูมันคิด ดูไปเรื่อยๆ
ชอบค่ะ สาธุ
ราชาผู้ทรงธรรม🍃
..
ตอน.หลวงปู่ผู้ไม่รู้จักในหลวง..