ณิษา สิรเดชวิไล

  กรรมแปลว่า การกระทำ
  กรรมใหม่ คือ การที่ใจรู้สึกนึกคิด ทั้งดีและชั่ว ในปัจจุบันณ.บัดนาว คิดใหม่ก็เกิดใหม่อีก ความคิดห้ามไม่ได้นะ แต่ฝึกได้นะ คือต้องรู้ทันความคิดของตัวเองให้ได้ ดูมันคิด ดูมันคิด ดูมันคิด ดูไปเรื่อยๆ
   ชอบค่ะ สาธุ
   ราชาผู้ทรงธรรม🍃
   ..
   ตอน.หลวงปู่ผู้ไม่รู้จักในหลวง..