15 ม.ค. เวลา 23:00 • ธุรกิจ
EP 926 (WE 47) กรณีศึกษา Passion Economy
มาต่อกับหนังสือ The Passion Economy ที่เขียนโดย Adam Davidson ในตอนนี้จะเป็นกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Passion Economy ลองฟังและนำไปปรับใช้กับการเป็นผู้ประกอบการวันหยุดกันนะครับ
windasharing
ขอบคุณข้อมูลความรู้และได้รับไอเดียดีๆค่ะอาจารย์🙏🏻😊