ถ้าไม่รู้ว่าต้องการอะไร …ให้ “ลอง” ลงมือทำ
หากไม่ใช่ จงรีบ “ตัดออก” จากลิสต์
27
มีคนจำนวนมากที่ไม่รู้ความต้องการของตัวเอง แม้จะพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว แต่ดูเหมือนว่ายิ่งไปสร้างความวิตกกังวล ไร้ทิศทาง... ดูเพิ่มเติม
8
โฆษณา