25 ม.ค. 2021 เวลา 07:42 • ธุรกิจ
หากกล่าวว่าปี 2020 ที่ผ่านมา เป็นปีที่หนักที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ที่หลายธุรกิจต้องใช้สารพัดกลยุทธ์เพื่อให้ธุรกิจไปต่อได้แม้อยู่ในภาวะวิกฤต ขณะที่ปี 2021 นี้ มีการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Rapaport ถึงแนวโน้มและปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่ออุตสาหกรรม จะมีประเด็นใดที่ต้องระวังหรือต่อยอดไปข้างหน้า ติดตามอ่านได้ที่บทความนี้ https://bit.ly/3iIUMGN
โฆษณา