✴️ Angel Wings (ปีกของทูตสวรรค์) ✴️
1
สิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณขั้นสูง
🔶 ความหมายและสัญลักษณ์ของปีกแห่งทูตสวรรค์ในพระคัมภีร์ไบเบิล, คัมภีร์โตราห์ และคัมภีร์อัลกุรอาน 🔶
ทูตสวรรค์และปีกคือของคู่กันโดยธรรมชาติในวัฒนธรรมของชาวตะวันตก ภาพของเหล่าเทวทูตมีปีกเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไป ตั้งแต่รอยสักไปจนถึงการ์ดอวยพร แต่ทว่าทูตสวรรค์ (ตามคติความเชื่อของทางตะวันตก) นั้นมีปีกจริงๆหรือ? และหากปีกของทูตสวรรค์มีอยู่จริง มันเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงอะไรกันแน่?
ข้อความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาสำคัญๆของโลกทั้ง 3 คือ คริสต์ศาสนา, ศาสนายูดาย, และศาสนาอิสลาม ล้วนมีข้อความที่เกี่ยวกับปีกของทูตสวรรค์
___
🔸ทูตสวรรค์ปรากฏตัวได้ทั้งแบบที่มีปีกและไม่มีปีก🔸
ทูตสวรรค์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูง (ไร้ซึ่งกายเนื้อ) จึงไม่ได้ถูกผูกมัดด้วยกฎทางฟิสิกส์ ดังนั้นพวกเขาจึงไม่จำเป็นต้องมีปีกเพื่อใช้ในการบิน กระนั้นผู้คนที่เคยเห็นทูตสวรรค์บางครั้งก็รายงานว่าทูตสวรรค์ที่พวกเขาเห็นนั้นมีปีก แต่ก็มีคนอื่นๆอีกจำนวนไม่น้อยที่รายงานว่าทูตสวรรค์ที่พวกเขาเห็นนั้นปรากฏตัวในรูปแบบที่ต่างไปโดยไม่มีปีก และงานศิลปะที่ผ่านมาในประวัตศาสตร์ก็มักจะแสดงภาพทูตสวรรค์ที่มีปีก แต่ในบางครั้งก็ไม่มีปีก นี่หมายความว่าเหล่าทูตสวรรค์บางตนก็มีปีก บางตนก็ไม่มีกระนั้นหรือ?
___
🔸ภารกิจที่แตกต่าง, ลักษณะจึงแตกต่าง🔸
เนื่องจากทูตสวรรค์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นสูง ไร้ซึ่งกายเนื้อ การปรากฏตัวของพวกเขาจึงไม่ถูกจำกัดด้วยลักษณะทางกายภาพเพียงรูปแบบเดียวแบบมนุษย์ เหล่าทูตสวรรค์อาจปรากฏตัวบนโลกในลักษณะหรือรูปแบบใดก็ได้ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของภารกิจของตนมากที่สุด
ในบางครั้ง ทูตสวรรค์ก็ปรากฏตัวในลักษณะที่ดูเหมือนกับมนุษย์ทุกประการ ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ 13:2 กล่าวว่า : มีบางคนให้การต้อนรับคนแปลกหน้าซึ่งพวกเขาคิดว่าเป็นคนที่เดินทางผ่านมา แต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขา "ได้สร้างความบันเทิงให้แก่ทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัว"
ในบางครั้งเหล่าเทวทูตก็จะปรากฏตัวในรูปแบบที่ดูอลังการ ซึ่งทำให้รู้ได้อย่างชัดเจนว่าพวกเขาเป็นทูตสวรรค์อย่างแน่นอน แต่พวกเขากลับไม่มีปีก และทูตสวรรค์ก็มักจะปรากฏตัวในลักษณะเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่าง (ดูสุกสกาวรุ่งโรจน์ไปด้วยแสงสว่าง) ดังที่ 'วิลเลียม บูธ' ผู้ก่อตั้ง 'กองทัพผู้ปลดปล่อย' (The Salvation Army) ได้เห็น ซึ่งบูธรายงานว่า : เขาได้เห็นกลุ่มของเหล่าทูตสวรรค์ที่ถูกรายล้อมไปด้วยแสงสีรุ้งอันสว่างเจิดจ้า ในพระคัมภีร์สุนัต (อัตชีวประวัติของศาสดามูฮัมหมัด) ของชาวมุสลิมกล่าวว่า "เหล่าทูตสวรรค์ถูกสร้างขึ้นจากแสงสว่าง"
และแน่นอนว่าทูตสวรรค์ยังปรากฏตัวในรูปแบบที่อลังการพร้อมกับปีก เมื่อพวกเขาทำอย่างนั้น พวกเขาอาจสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนต้องสรรเสริญพระเจ้า พระคัมภีร์อัลกุรอานกล่าวไว้ในบทที่ 35 (อัลฟาติร) verse ที่ 1 ว่า : "การสรรเสริญทั้งปวงเป็นของพระเจ้าผู้สร้างสวรรค์และโลก ผู้สร้างเหล่าทูตสวรรค์ที่มีปีก สอง สาม หรือ สี่คู่ พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งตามแต่ที่พระองค์ปรารถนา เพราะพระเจ้าทรงมีอำนาจเหนือทุกสิ่ง"
___
🔸ปีกแห่งเทวทูตอันโอ่อ่างดงามและประหลาดตา🔸
ปีกของเทวทูตนั้นดูโอ่อ่างดงามและบ่อยครั้งก็ดูแปลกประหลาดเช่นเดียวกัน ทั้งคัมภีร์โตราห์และพระคัมภีร์ไบเบิลต่างอธิบายถึงภาพนิมิตของผู้เผยพระวจนะอิสยาห์เกี่ยวกับทูตสวรรค์ที่มีปีกเซราฟิม (seraphim) ที่อยู่ในสรวงสวรรค์กับพระเจ้าว่า : "เหนือพระองค์มีเหล่าเซราฟิม แต่ละตนมี 6 ปีก สองปีกคลุมใบหน้า สองปีกคลุมเท้า และอีกสองปีกกำลังบิน และพวกเขาต่างกำลังร่ำร้องไปพร้อมกันว่า 'ศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์คือพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ; โลกทั้งใบเต็มเปี่ยมไปด้วยความรุ่งโรจน์และพระสิริของพระองค์'" (อิสยาห์ 6: 2-3)
ผู้เผยพระวจนะเอเสเคียลได้บรรยายนิมิตที่น่าทึ่งของเหล่าทูตสวรรค์เครูบิม (cherubim) (เทวทูตที่มีลักษณะเหมือนเด็ก) ในเอเสเคียลบทที่ 10 ของคัมภีร์โตราห์และพระคัมภีร์ไบเบิลโดยกล่าวว่าปีกของเหล่าทูตสวรรค์นั้น : "เต็มไปด้วยตา" (verse 12) และ "ใต้ปีกของพวกเขามันมีสิ่งที่ดูเหมือนมือของมนุษย์เต็มไปหมด" (verse 21) ทูตสวรรค์แต่ละตนต่างใช้ปีกของตนและมีบางสิ่งบางอย่าง "เหมือนกับวงล้อกับวงล้อเชื่อมต่อกัน" (verse 10) ซึ่ง "เปล่งประกายเหมือนบุษราคัม" (verse 9) เคลื่อนที่ไปรอบๆวงล้อนั้น
และไม่เพียงแต่ปีกของทูตสวรรค์เหล่านั้นจะดูน่าประทับใจเท่านั้น  แต่พวกมันยังส่งเสียงที่น่าประทับใจออกมาอีกด้วย เอเสเคียล 10:5 กล่าวว่า "เสียงจากปีกของเครูบิม (cherubim) สามารถได้ยินไปไกลถึงลานชั้นนอกของพระวิหาร, ดุจดั่งพระสุรเสียงของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพเมื่อพระองค์ทรงตรัส"
___
🔸สัญลักษณ์แห่งการดูแลเอาใจใส่ด้วยความรักอันทรงพลังของพระผู้เป็นเจ้า🔸
ปีกที่เหล่าทูตสวรรค์แสดงให้เห็นในบางครั้งเมื่อปรากฏต่อหน้ามนุษย์ ทำหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ของพลังอำนาจของพระเจ้า และการดูแลเอาใจใส่ต่อมวลมนุษย์ด้วยความรัก ซึ่งคัมภีร์โตราห์และพระคัมภีร์ไบเบิลต่างก็ใช้ปีกเป็นคำอุปมาไปในทำนองนั้น เช่นในบทสรรเสริญ 91:4; ซึ่งกล่าวถึงพระเจ้าว่า : "พระองค์จะคลุมเจ้าด้วยปีก และเจ้าจะได้พบที่หลบภัยภายใต้ปีกของพระองค์ คำมั่นสัญญาที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงของพระองค์จะเป็นดั่งโล่และเชิงเทินของเจ้า"
ในบทสรรเสริญบทเดียวกันยังกล่าวอีกว่าคนที่ให้พระเจ้าเป็นที่พักพิงและวางใจในพระองค์อย่างเต็มเปี่ยมจะสามารถคาดหวังให้พระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาช่วยดูแลพวกเขาได้ ซึ่ง verse 11 มีคำกล่าวว่า : "เพราะพระเจ้าจะบัญชาเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ให้คอยดูแลและปกป้องเจ้าในทุกวิถีทาง"
เมื่อพระเจ้าประทานคำแนะนำแก่ชาวอิสราเอลในการสร้างเรือแห่งพันธสัญญา (เรือโนอา) พระเจ้าทรงอธิบายอย่างชัดเจนว่าปีกของทูตสวรรค์เครูบิมทองคำทั้งสองควรต้องปรากฏบนเรืออย่างไร: “เครูบิมจะต้องกางปีกขึ้นด้านบนเพื่อบดบังที่กำบังด้วยปีกทั้งสอง…” (พระธรรมอพยพ 25:20 ของโตราห์และพระคัมภีร์ไบเบิล) เรือโนอา (The ark) ซึ่งแสดงถึงการสำแดงตัวของพระเจ้าบนโลก แสดงให้เห็นถึงปีกของเทวทูตซึ่งเป็นตัวแทนของเหล่าทูตสวรรค์ที่กางปีกออกใกล้บัลลังก์ของพระเจ้าในสรวงสวรรค์
___
🔸สัญลักษณ์ของการสร้างสรรค์อันน่าอัศจรรย์ของพระผู้เป็นเจ้า🔸
ในอีกแง่มุมหนึ่งของปีกแห่งทูตสวรรค์ก็คือ พวกมันเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นถึงความน่าอัศจรรย์ของพระผู้เป็นเจ้าในการสร้างเหล่าทูตสวรรค์ให้มีความสามารถในการเดินทางจากมิติหนึ่งไปยังอีกมิติหนึ่งได้ (ซึ่งมนุษย์อาจทำความเข้าใจได้ดีที่สุดแค่ว่ามันคือการบิน★) และทำงานได้ดีเท่าเทียมกันทั้งในสวรรค์และบนโลก
★มนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่ในมิติที่ต่ำกว่า เราจึงไม่สามารถทำความเข้าใจถึงสิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่ในมิติที่สูงกว่าได้ เปรียบได้กับมด ก็ไม่เข้าใจว่า มนุษย์ใช้ชีวิตกันอย่างไร พูดกันอย่างไร มีนิสัยอย่างไร มีวัฒนธรรมและความเชื่ออย่างไร เป็นต้น
—แอดมิน—
นักบุญ จอห์น คริสซอสตอม (Saint John Chrysostom) เคยกล่าวถึงความสำคัญของปีกของทูตสวรรค์ว่า "ปีกของเทวทูตแสดงให้เห็นถึงความประเสริฐสูงส่งและยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ (จักรวาล) นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมอัครเทวทูตเกเบรียล★ ถึงปรากฏตัวด้วยปีก ไม่ใช่ว่าทูตสวรรค์นั้นมีปีก พวกคุณต้องเข้าใจว่าทูตสวรรค์เหล่านั้นออกจากระนาบหรือที่พำนักอันสูงส่ง (มิติที่อยู่เหนือกว่ามิติที่ 3) เพื่อลงมาใกล้ชิดกับมนุษย์โลก ด้วยเหตุนั้น คุณสมบัติของปีกที่เป็นตัวแทนของพลังของเทวทูตเหล่านี้ไม่ได้มีความหมายอื่นใดนอกเหนือไปจากจิตวิญญาณที่ประเสริฐสูงส่งและยิ่งใหญ่ของพวกเขา"★★
★★หมายถึงปีกเป็นตัวแทนของระดับวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณอันสูงส่งของเหล่าทูตสวรรค์นั่นเอง
★ในพระคัมภีร์ไบเบิล อัครเทวทูตเกเบรียล คืออัครเทวทูตที่มาปรากฏตัวต่อหน้าพระแม่มารีเพื่อบอกถึงการมาของพระคริสต์ (ที่จะมาประสูติในครรภ์ของพระแม่มารี) และยังไปปรากฏตัวต่อหน้าบิดาของจอห์นแบพติส และแดเนียล (นักบุญแห่งบาบิโลน) ด้วย ส่วนทางอิสลาม อัครเทวทูตองค์นี้ยังเป็นผู้ที่เปิดเผยอัลกุรอาน (หลักคำสอนของศาสนาอิสลาม) ให้กับศาสดามูฮัมหมัด
—แอดมิน—
ในคัมภีร์สุนัต (อัตชีวประวัติของศาสดามูฮัมหมัด) กล่าวว่าศาสดามูฮัมหมัดนั้นประทับใจมากเมื่อได้มองเห็นปีกขนาดใหญ่จำนวนมากของอัครเทวทูตเกเบรียล และยังตกตะลึงและคร้ามเกรงในการสร้างสรรค์ของพระผู้เป็นเจ้า : "ผู้เผยวจนะของพระเจ้าได้เห็นเกเบรียลในร่างที่แท้จริง ท่านมีปีก 600 ปีก ซึ่งแต่ละปีกปกคลุมไปทั้งขอบฟ้า มีอัญมณี ไข่มุก และทับทิมร่วงหล่นจากปีกของท่าน คงมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่เข้าใจเกี่ยวกับเทวทูตเหล่านี้"
___
🔸การได้มาซึ่งปีกของเหล่าเทวทูต?🔸
วัฒนธรรมในยุคสมัยใหม่มักนำเสนอแนวคิดที่ว่าเหล่าทูตสวรรค์จะสมควรได้รับปีกก็ต่อเมื่อพวกเขาต้องทำภารกิจบางอย่างให้สำเร็จ หนึ่งในภาพจำที่มีชื่อเสียงที่สุดของแนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นในภาพยนต์คริสต์มาสชื่อดังเรื่อง "It’s a Wonderful Life" ที่ซึ่งทูตสวรรค์ฝึกหัด "ชั้นสอง" ชื่อคลาเรนซ์ได้รับปีกของเขาหลังจากช่วยชายคนหนึ่งที่อยากฆ่าตัวตายให้กลับมาต้องการมีชีวิตอีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานใดในพระคัมภีร์ไบเบิล, โตราห์, หรืออัลกุรอาน ว่าทูตสวรรค์ต้องทำบางสิ่งเพื่อจะได้รับปีก ในทางตรงกันข้ามพระผู้เป็นเจ้าได้มอบของขวัญซึ่งก็คือปีกให้กับเหล่าทูตสวรรค์โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ
🔸ความสำคัญของปีกแห่งทูตสวรรค์ในฐานะเครื่องรางและเครื่องประดับสวมใส่🔸
จี้ Star of David & Angel wings
ปีกของทูตสวรรค์มีความพิเศษเป็นอย่างมากเนื่องจากมันเป็นสัญลักษณ์ของเหล่าเทวทูต (เทวทูตหรือทูตสวรรค์จริงๆแล้วก็คือ สิ่งมีชีวิตที่มีระดับวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณอันสูงส่งกว่ามนุษย์ - แต่ก็อาจมีมนุษย์ที่เป็นข้อยกเว้นอยู่เช่นกันที่มีระดับวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณสูงกว่าเทวทูต) ที่เป็นตัวแทนของ 'การปกป้อง' 'ความบริสุทธิ์' 'ความกล้าหาญ' 'ความรัก' 'ความสามัคคี' และ 'ความหลอมรวมกลมกลืนกับธรรมชาติ'★ พวกเขาพร้อมเสมอที่จะรับใช้ด้วยความรัก (เพราะหากไม่รักคงทำไม่ได้) และจะมอบความสุข ความสมหวัง และความศรัทธาในพระเจ้าให้กับเรา
★▪️การปกป้อง : คือปกป้องจิตใจที่มีแนวโน้วจะไหลลงสู่ที่ต่ำ ปกป้องจากความชั่วร้ายทั้งปวง
▪️ความบริสุทธิ์ : คือพลังงานอันบริสุทธิ์ ที่เป็นแก่นแท้แห่งพระผู้เป็นเจ้า
▪️ความกล้าหาญ : คือกล้าในการลงมาเกิด (ลงมาจุติบนดาวเคราะห์หรือจักรวาลทางกายภาพ) เพื่อช่วยยกระดับจิตสำนึกมวลรวมของเผ่าพันธ์ุของสิ่งมีชีวิตที่มีระดับวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณที่ต่ำกว่า (ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก ไม่ใช่เทวทูตทุกตนปรารถนาที่จะทำอย่างนี้)
▪️ความรัก : คือรักที่จะได้ช่วยเหลือ ได้รับใช้ สิ่งมีชีวิตทั้งมวล โดยไร้เงื่อนไข โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย (ไม่รักคงทำไม่ได้)
▪️ความสามัคคี : คือไม่มีความขัดแย้งใดๆในเหล่าทูตสวรรค์ที่มีระดับวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณอันสูงส่ง
▪️ความหลอมรวม : คือเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่ง ไร้ซึ่งการแบ่งแยกใดๆ เนื่องเพราะเข้าใจว่าทั้งหมดคือหนึ่งเดียวกัน และมีเราเพียงหนึ่งเดียวในจักรวาลนี้เท่านั้น ซึ่งก็คือพระเจ้า (เพราะจิตวิญญาณทั้งหมดจำนวนอนันต์ในจักรวาลนี้ต่างแบ่งตัวออกมาจากพระองค์ รวมถึงพวกเราที่เป็นมนุษย์ด้วย)
— แอดมิน —
เชื่อกันว่าเหล่าเทวทูตและอัครเทวทูตจะอาศัยอยู่ในสวรรค์ (มิติที่สูงกว่า) และว่ากันว่ามนุษย์ทุกคนต่างมีเทพผู้พิทักษ์เป็นของตัวเอง ซึ่งความสำคัญของปีกของทูตสวรรค์นั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้สวมใส่ บางทีคุณอาจจะสวมใส่หรือพกปีกของทูตสวรรค์เพื่อใช้เป็นเครื่องเตือนใจว่า “เทพผู้พิทักษ์ของคุณนั้นอยู่กับคุณเสมอ” – หรือเพื่อใช้เป็นเครื่องเตือนใจว่า “คุณตัดสินใจจากสวรรค์ (มิติที่สูงส่งกว่า) ลงมาจุติบนโลกมนุษย์ที่สวยงามใบนี้เพื่อทำภารกิจบางอย่าง”
ปีกของทูตสวรรค์ที่เป็นเครื่องประดับหรือเครื่องรางก็ไม่จำเป็นต้องมีขนาดใหญ่ แม้มีขนาดเล็กก็เพียงพอต่อการใช้เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของเหล่าทูตสวรรค์ได้แล้ว แม้จะมีความเชื่อกันว่าเหล่าทูตสวรรค์จะสวมใส่ชุดสีขาว (จริงๆท่านไม่ได้ใส่ชุดขาว แต่เนื่องจากท่านคือสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่าง ที่มีร่างเป็นพลังงานบริสุทธิ์ ที่ไร้ซึ่งธาตุทางกายภาพ จึงมีแสงเปล่งออกจากตนเอง จึงดูเหมือนท่านใส่ชุดสีขาว) ซึ่งเครื่องประดับปีกของทูตสวรรค์ที่มีหลากหลายสีในยุคปัจจุบันก็ให้ความหมายแบบเดียวกัน จึงไม่จำเป็นต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ปีกเหล่านี้บางแบบก็กางออกกว้างเหมือนพร้อมที่จะโบยบิน ในขณะที่บางแบบก็ชี้ลง (ความหมายไม่แตกต่าง ใช้แบบไหนก็ได้ตามแต่ที่คุณพอใจ)
ปีกของทูตสวรรค์ยังมอบความรู้สึกที่ต่างไปให้กับชีวิต “เราจะได้รับแรงบันดาลใจว่าเราสามารถทะยานไปที่ไหนก็ได้ตามแต่ใจปรารถนาด้วยปีกของทูตสวรรค์ (เราสามารถทำได้ทุกอย่าง และทุกสิ่งที่เราทำจะประสบความสำเร็จ)”
“เราจะรู้สึกได้รับการปกป้องและมีพลังอำนาจไปตลอดการเดินทางของชีวิต” “มันได้มอบความหวังและความเข้มแข็งที่จะก้าวข้ามทุกอุปสรรคและความล้มเหลวทั้งปวงในชีวิต” “เมื่อชีวิตต้องประสบพบเจอกับความเครียด ความสับสน และความกลัว ปีกของทูตสวรรค์จะคอยย้ำเตือนเราว่า เรามิได้โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวเพียงลำพัง แต่เรามีเทพผู้พิทักษ์ที่จะคอยดูแลและปกป้องเราอยู่เสมอ”
นี่คือเครื่องรางที่ทรงพลังมาก และเป็นเครื่องรางที่จะให้ความรู้สึกอุ่นใจและสบายใจอย่างลึกซึ้งกับเราเสมอ (เพราะเราจะรู้สึกว่ามีเทพอยู่กับเราตลอดเวลา)
จี้ห้อยคอ Angel wings ชุบพิงค์โกลด์ พร้อมคริสตัล 7 สี
Angel wings pendant by Dr.Ratree Nagasathien
(จี้ ปีกของทูตสวรรค์ ออกแบบโดย ดร.รตี นาคาเสถียร)
ถูกออกแบบมาอย่างตั้งใจให้เป็นจี้ห้อยคอเพื่อสวมใส่และพกพาได้สะดวก มีขนาดเล็กและความสวยงามในทางแฟชั่น ด้วยการชุบ 3 แบบคือ "เงิน" "ทองคำ" และ "พิงค์โกลด์" พร้อมด้วย พลอย 7 สี (ชิ้นละสี) อยู่ตรงกึ่งกลาง
มอบจี้ห้อยคอที่เป็นสัญลักษณ์แห่งทูตสวรรค์นี้ให้กับคนที่คุณรัก เพื่อเป็นตัวแทนของกำลังใจและความรู้สึกว่าเขาและเธอจะได้รับการดูแลและปกป้องอยู่เสมอ และด้วยสิ่งนี้คุณได้ส่งสารหรือความรู้สึกของคุณให้กับเขาและเธอว่า คุณคือหนึ่งในผู้พิทักษ์ (นอกจากเทพผู้พิทักษ์ประจำตัวของพวกเขา) ที่จะคอยดูแลและปกป้องพวกเขาตลอดไป
ดังนั้นมันจึงถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณควรจะมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรัก⁉️
[*อ่านเพิ่มเติมเรื่องสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการสูงส่งกว่า (เราอาจเรียกพวกเขาได้ว่า เทวดา ทวยเทพ ทูตสวรรค์ เทวทูต หรือมนุษย์ต่างดาวก็ยังได้) ได้ในหนังสือสนทนากับพระเจ้า เล่ม 3 ตั้งแต่โพสต์ที่ 71 เป็นต้นไป ซึ่งผมเอาลิงค์มาแปะไว้ให้แล้วครับ จะได้เข้าใจพวกเขาได้มากขึ้น
-- แอดมิน --
จี้ห้อยคอ Angel wings ชุบทอง พร้อมคริสตัล 7 สี
2 ถูกใจ
5 แชร์
608 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2

    ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    โฆษณา