31 ม.ค. 2021 เวลา 01:00
รู้จักตัวเองมากขึ้นผ่านการเล่นกระบวนการ LEGO® SERIOUS PLAY® ครั้งแรก
.
ตัวตนของเราในแต่ละปีก็อาจจะแตกต่างกันออกไป การที่เราได้รู้จักตัวตนของตัวเองมากขึ้น การได้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองจึงเป็นส่วนสำคัญในการตั้งเป้าหมายต่างๆ ในชีวิต
.
New Year New You: First Time จึงชวน ปุ้ม-ณฤดี คริสธานินทร์ Facilitator ผู้ที่จะมาช่วยให้จูนจูนมองเห็นตัวเองชัดเจนมากขึ้นผ่านกระบวนการ LEGO® SERIOUS PLAY® และขอส่งท้ายด้วยเทคนิคการรักษาเป้าหมาย เพื่อให้ทุกคนที่ตั้งเป้าหมายไว้สามารถทำตาม New Year’s Resolution ของตัวเองได้สำเร็จ
โฆษณา