12 ก.พ. เวลา 19:29
เข้าใจธุรกิจด้วยกระดาษเพียงหน้าเดียว ผ่าน "Business Model Canvas"... อ่านต่อ
2