14 ก.พ. 2021 เวลา 16:45
[Podcast] EP.27
12 สิ่งเล็กๆที่แสดงว่าคุณเป็นคนฉลาดโดยไม่ต้องพูดออกมา
การกระทำสำคัญกว่าคำพูด... อ่านต่อ
โฆษณา