เงินทองต้องวางแผน

insuredlover
ธุรกิจ
ไลฟ์สไตล์
การตลาด
ทำให้การวางแผนการเงินส่วนบุคคล เป็นเรื่องเข้าใจได้ง่าย ทำได้จริง โดยที่ปรึกษาการเงิน AFPT เกตุ พิชญาภัฐฐ์ https://www.facebook.com/insuredlover/