24 มิ.ย. 2022 เวลา 07:07 • ไลฟ์สไตล์
5 วิธีพัฒนาเสน่ห์ดึงดูดใจคู่สนทนาของมนุษย์ introvert
02:03 Active Listening
07:15 Drama Training แบบไร้เสียง
10:26 Story Share
14:22 Rhetorical Question
17:08 นำเสนออนาคตด้วยคำพูดเห็นภาพ
cr.หนังสือ สร้างคอนเน็กชั่นแกร่งด้วยจุดแข็งของมนุษย์อินโทรเวิร์ต
#smartplanforsmartlife #podcast
โฆษณา