21 พ.ค. 2022 เวลา 04:07 • หนังสือ
"มารยาท"
หลายคนมองว่าเป็นเรื่องฟุ่มเฟือย ไร้สาระ
แต่มันคือคุณสมบัติสำคัญของคนที่เป็นใบเบิกทาง
เป็นคุณสมบัติที่ต้นทุนต่ำมาก แทบไม่มีต้นทุนเลย
การมีมารยาท ความสุภาพอ่อนน้อม การถ่อมตนเป็นเรื่องสำคัญ
แกร่งกับกร่าง มันคนละความหมายกัน
"แกร่ง" คือ การที่คุณมั่นคง ยึดมั่นในสิ่งที่คุณเชื่อ ยึดมั่นในหลักการของคุณ ในขณะที่ "กร่าง" เป็นการแสดงอาการยโสโอหัง ข่มคน
1
แกร่งได้โดยไม่ต้องกร่าง
เข้มแข็ง/ก้าวร้าว อ่อนน้อม/อ่อนแอ
เป็นคนละคำกัน
พึงเป็นคนเข้มแข็งที่มีความอ่อนน้อมสม่ำเสมอ
คนหยาบ คนพาล คือ คนอ่อนแอที่พยายามกลบความอ่อนแอของตัวเองด้วยอาการก้าวร้าว
เราทุกคนก็มีโอกาสทำผิดพลาด ระวังอย่าเผลอตัว ต้องฟังเสียงคนรอบข้างบ้าง
ในแต่ละวันเรามีโอกาส "ล่วงเกิน" คนอื่น แบบรู้ตัว และ ไม่รู้ตัว
เมื่อรู้ตัวแล้ว อย่าประหยัดคำว่า "ขอโทษ"
หัวหน้าที่ดีต้องรู้จักขอโทษลูกน้อง เมื่อตนทำผิด ทำให้ได้เป็นนิสัย
-คุณบรรยง พงษ์พานิช-
ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มเกียรตินาคินภัทร
#Cariber
โฆษณา