23 ก.พ. เวลา 02:49 • ความคิดเห็น
เหตุผลที่เราต้องเป็นคนอารมณ์ดี เพราะว่า
" ความคิด และอารมณ์ มีผลต่อสุขภาพ " อย่างย่ิง
ยิ่งช่วงนี้ มีโรคระบาด ถ้าเราเอาแต่คิดว่า จะติดโควิดไหม ถ้าวัน ๆ เอาแต่คิดแบบนี้ อารมณ์ก็คงติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้น ทำให้กลายเป็นโรคจิตอ่อนๆ ซึ่งก็คงจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพจิตเราแน่นอน
ถ้าเราอยากจะสุขภาพจิตดี สุขภาพกายเข้มแข็ง ต้องคิดและพูดทำแบบไหน คำตอบอยู่ที่นี่แล้ว...