29 มี.ค. เวลา 00:14 • หุ้น & เศรษฐกิจ
GDP คืออะไร??
เวลาที่เราอ่านข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ก็มักจะได้เขาบอกว่า เศรษฐกิจโตเท่าไหร่ หรือ GDP โตเท่าไหร่ มารู้จักกันว่า GDP คืออะไรกัน
GDP = Gross Domestic product = ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ คือ มูลค่าของระบบเศรษฐกิจทั้งหมดของประเทศนั้นๆ เป็นการดูที่เกิดขึ้นจากในประเทศเท่านั้น
สมการการคิดของ GDP = C+I+G+ (X-M)
C= consumer คือ ภาคประชาชนในการจัดบจ่ายใช้สอย
I= Investment คือ การลงทุนของภาคเอกชน
G= Government คือ การลงทุนและใช้จ่ายของภาครัฐบาล
X= eXport คือ การส่งออก ก็จะเป็นการที่ประเทศเราขายสินค้าให้ประเทศอื่น
M= iMport คือ การยำเข้าสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากต่างประเทศ
ที่ต้องนำ X มาลบ M เพื่อเป็นการดูมูลค่าการส่งออกสุทธิ เนื่องการการส่งออก ทำให้เกิดรายได้หรือเงินเข้าประเทศ ส่วนการนำเข้าทำให้เกิดรายจ่ายหรือเงินออกจากประเทศไป
เมื่อคำนวณออกมาตามสมการข้างต้น ก็จะได้เป็นตัวเลข หน่วยเป็น billion baht หรือ billion US dollar คือ เป็นหลักพันล้านนั่นเอง แต่เวลาที่เขาคุยกัน เขาก็ไม่ค่อยได้พูดกันถึงตัวเลขที่หน่วยเป้นพันล้านนี้ แต่เขาจะพูดในแง่่ของ GDP growth หรือการเติบโตของ GDP เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งจะรายงานว่าเป็น บวกหรือลบ และหน่วยเป็น % แทน
เมื่อ GDP เป็น บวก ก็แสดงว่า เศรษฐกิจมีการเติบโตเมื่อเทีบกับปีก่อน ยิ่งบวกมากแสดงว่า มีการเติบโตมาก
เมื่อ GDP เป็นลบ แสดงว่าเศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งเมื่อปี 2563 ที่มีวิกฤต COVID-19 เศรษฐกิจของหลายประเทศมี GDP ติดลบ
GDP จะเป็นค่าใช้วัดการเติบโตของเศรษฐกิจ ถ้าเป้นไหนมีการเติบโตของเศรษฐกิจ ก็จะเป็นที่สนใจเข้ามาลงทุน
ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจอีกตัวคือ เรื่องของเงินเฟ้อ ซึ่งเคยเล่าในโพสก่อนว่า เงินเฟ้อคืออะไร แบบเข้าใจง่ายๆ สามารถกดอ่านเพิ่มเติมได้จากลิงค์นี้นะ https://www.blockdit.com/posts/605a86cc55a2950c37376784
1
#GDP
#GrossDomesticProduct
#ผลิตภัณฑ์มวลรวม
#หมอยุ่งอยากมีเวลา
#ตัวเลขทางเศรษฐกิจ