31 มี.ค. เวลา 07:34 • ธุรกิจ
ตื่นทองในคองโก ไม่กระทบห่วงโซ่อุปทานโลก
กระแสข่าวการค้นพบภูเขาที่มีแร่ทองคำในจังหวัด South Kivu สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สร้างกระแสตื่นทองไปทั่วประเทศ ขยายกลายเป็นที่สนใจในโลกออนไลน์ จากการโพสต์คลิปวิดีโอของนักข่าวอิสระลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวแต่แพร่ไปส่วนรวมทั่วโลก แหล่งทองคำที่ค้นพบนี้จะส่งผลต่อราคาทองคำในตลาดโลกหรือไม่ รวมทั้งจะมีผลกระทบต่อทองคำในไทยมากน้อยเพียงใด ตามอ่านได้ใน