7 เม.ย. 2021 เวลา 03:09
พริกไทย (Pepper)
เป็นต้นไม้ที่มีอายุยืน จัดอยู่ในประเภทไม้เลื้อย สูงประมาณ 5 เมตร ลักษณะของลำต้นจะเป็นข้อ ๆ ใบพริกไทยจะมีสีเขียวสด ใบใหญ่คล้ายใบโพธิ์ ส่วนลักษณะของดอกพริกไทยจะมีขนาดเล็ก จะออกช่อตรงข้อของลำต้น มีลักษณะเป็นพวง ซึ... ดูเพิ่มเติม
โฆษณา