8 เม.ย. เวลา 08:05 • สุขภาพ
ไต้หวันเตรียมนำร่องโครงการผ้าอนามัยฟรีให้นักเรียนมัธยมต้น
เมื่อ 5 เม.ย. ที่ผ่านมา เว็บไซต์ไทเปไทมส์ รายงาน กรมการศึกษาของไทเป เมืองหลวงของไต้หวัน พิจารณาแจกผ้าอนามัยแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่นักเรียนหญิงชั้นมัธยมต้น หวังแก้ปัญหาการขาดโอกาสในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการมีประจำเดือนจากความยากจน (period poverty)
ทั้งนี้ ปีที่แล้ว สกอตแลนด์เป็นประเทศแรกที่มีนโยบายผ้าอนามัยฟรีแก่ประชาชน เช่นเดียวกับประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ก็มีการมอบผ้าอนามัยฟรีแก่เด็กนักเรียนเช่นกัน จากแนวทางโครงการจากนิวซีแลนด์ เจ้าหน้าที่ของกรมการศึกษากล่าวว่าพวกเขาได้ปรึกษาหารือประเด็นนี้กับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมต้นและครู
เฉินอี้ชง (Chen Yi-tsong) หัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องในกรม เผยว่า เนื่องจากขาดการจัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ในปีนี้ โครงการนำร่องแจกผ้าอนามัยนี้ จึงจะริเริ่มครั้งแรกในโรงเรียน 10 แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือก เริ่มต้นช่วงต้นเดือนมิถุนายน
โดยจะมอบผ้าอนามัยซึ่งได้รับมาจากบริษัทผู้สนับสนุนแก่นักเรียนหญิงจำนวน 1,500 คน จากจำนวนนักเรียนหญิงราว 25,000 คน ของโรงเรียนมัธยมตอนต้นในเมือง
โดยแต่ละเดือน นักเรียนหญิงจะได้รับผ้าอนามัยแบบกลางวัน และกลางคืน รวมถึงแผ่นอนามัย ซึ่งจะเพียงพอสำหรับการใช้ช่วงเป็นประจำเดือน ราว 7 วัน
นอกจากนั้น โรงเรียนที่เข้าร่วมยังต้องเตรียมหลักสูตรเพศศึกษาที่บูรณาการเข้ากับหลักสูตรวิชาสุขศึกษา และมีแบบสอบถามเพื่อฟังเสียงตอบรับจากนักเรียนด้วย
เฉินอี้ชงกล่าวว่า ถ้าโครงการนำร่องนี้ประสบความสำเร็จ ทางกรมจะผลักดันงบประมาณและขยายโครงการเหล่านี้ไปยังโรงเรียนมัธยมต้นในเมืองอื่น ๆ หรือขยายไปถึงโรงเรียนมัธยมปลายด้วย
ปันจื่อหลิง (Pan Tzu-ling) ครูใหญ่โรงเรียนมัธยมต้นเพ่ยเฉิงกล่าวว่า ขณะนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาความเสมอภาคระหว่างเพศของไต้หวัน (Gender Equity and Education Act) มีการประกาศใช้มานับ 10 ปีแล้ว เด็กนักเรียนมีความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศ