10 เม.ย. เวลา 17:48
📆 ปฏิทินวันหยุดทำการ ของตลาดหุ้นต่างประเทศ เดือนเมษายน 2564
เนื่องจากในเดือนเมษายนมีวันหยุดทำการของตลาดหุ้นค่อนข้างเยอะ ไม่ว่าจะทั้งของตลาดหุ้นไทยเอง หรือรวมถึงตลาดต่างประเทศอื่นๆด้วย ซึ่งจะทำให้เราไม่สามารถซื้อขายหุ้นของประเทศนั้นได้... อ่านต่อ
1