11 เม.ย. 2021 เวลา 03:40 • ความคิดเห็น
6 ตัวร้าย ทำลายแผนเกษียณ
จากการสำรวจของ Employee Benefit Research Institute’s 2020 พบว่า มีคนเพียง 30% กว่า เท่านั้น ที่มั่นใจว่าเตรียมเงินไว้เพียงพอในช่วงวัยเกษียณ แต่อีกกว่า 60% ยังมีความกังวลใจในการใช้ชีวิตหลังเกษียณที่จะมีเงินไม่พอใช้จ่าย
บทความนี้รวม 6 ตัวร้าย ที่ทำให้แผนเกษียณไม่ประสบความสำเร็จ มีดังนี้
1.ไม่เคยเขียนแผนการสร้างรายได้ในวัยเกษียณ
2.คาดการณ์ผลตอบแทนการลงทุนไว้สูงเกินไป
3.วางใจการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป
4.จัดสรรแบ่งเงินไม่ดีจนอยู่กับความกังวล จนไม่ได้ให้เวลากับครอบครัวเท่าที่ควร
5.ใช้เงินกับการดูแลลูกมากเกินไป จนไม่ได้เตรียมเงินเกษียณสำหรับตัวเอง
6.เชื่อคำแนะนำจากที่ปรึกษาการเงินมากไป จนไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง
การวางแผน และตรวจสอบปรับปรุงแผนอยู่เสมอ ช่วยให้สามารถกลับตัวได้ทัน หากเกิดความพลาดพลั้งใน 6 ข้อนี้ ก็จะทำให้สามารถกลับตัวได้ทัน
#SmartPlanForSmartLife #วางแผนเกษียณ
อ้างอิงบทความ
เชิญในรูปแบบวีดีโอได้ที่👇
โฆษณา