11 เม.ย. เวลา 04:01 • สิ่งแวดล้อม
ทำไมใบไม้เป็นสีเขียว?
สีเขียวของใบไม้นั้นคือสิ่งที่เรียกว่า คลอโรฟิลล์ (Chlorophyll) ซึ่งเป็นสารประกอบของพืชที่ทำหน้าที่ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เพื่อสร้างสารอินทรีย์เพื่อการดำรงชีวิต
ทำไมใบไม้เป็นสีเขียว?
ทำไมคลอโรฟิลล์จึงเป็นสีเขียว?
เพราะคลอโรฟิลล์ดูดกลืนแสงได้ดีที่ช่วงคลื่นของแสงสีฟ้าและสีแดง แต่ดูดกลืนช่วงแสงสีเหลืองและเขียวได้น้อย
ดังนั้นเมื่อได้รับแสง ต้นไม้จะดูดกลืนแสงสีฟ้าและสีแดงไว้ ส่วนแสงสีเขียวที่ไม่ได้ดูดกลืนจึงสะท้อนออกมา ทำให้เห็นคลอโรฟิลล์มีสีเขียว เหมือนเอาสีแดงกับฟ้าไปใช้ สีเขียวกับเหลืองไม่เอาไปใช้ ใบไม้เลยเป็นสีเขียว
#สาระจี๊ดจี๊ด
ไม่ใช่ต้นไม้ทุกชนิดจะเปลี่ยนสี ต้นไม้จำพวกเมเปิ้ล แปะก๊วย เมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง เมื่ออุณหภูมิยามเช้าลดลงเหลือราว 6 – 7 องศาเซลเซียส ช่วงเวลากลางวันสั้นลง ปริมาณแดดก็น้อยลงด้วย การสร้างคลอโรฟิลล์จึงช้าลง ในขณะที่คลอโรฟิลล์ที่มีอยู่แล้วก็สลายตัวไปเรื่อย ๆ ทำให้สารสีอื่นในใบไม้เด่นขึ้นมาแทนที่สีเขียว
1
หากพืชไม่มีส่วนที่เป็นสีเขียว สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้หรือไม่?
คลอโรฟิลล์ไม่เพียงทำให้พืชมีสีเขียวเท่านั้น โดยคลอโรฟิลล์ เอ ให้สีเขียวเข้ม คลอโรฟิลล์ บี ให้สี เขียวอ่อน คลอโรฟิลล์ ซี ให้สีส้ม คลอโรฟิลล์ ดี ให้สีน้ำตาล
ดังนั้น... พืชที่ไม่มีส่วนที่เป็นสีเขียวก็ไม่ได้หมายถึง ไม่มีคลอโรฟิลล์ อย่างไรก็ตามพืชที่จะสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้จะต้องมีสารสีคลอโรฟิลล์เอ ที่เป็นสารสีหลักที่จะถ่ายทอดอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ดังนั้น... แม้พืชทีไม่มีส่วนที่เป็นสีเขียว จึงมีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นได้
สภาพที่ทำให้ใบไม้เปลี่ยนสีแตกต่างกัน
ถึงแม้จะเป็นต้นไม้ต้นเดียวกัน แต่สีแต่ละใบก็ไม่เหมือนกัน หรือต้นไม้ต้นเดิมแต่มาปีหน้าก็อาจจะเปลี่ยนสีไม่เหมือนเดิม การเปลี่ยนสีจะสวยหรือไม่สวยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัย 3 ปัจจัยหลักดังนี้
– เวลากลางวันแดดดี จะทำให้การสังเคราะห์สารแอนโทไซยานินเกิดขึ้นมาก ใบไม้จึงสีแดงสวย
– อุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนต่างกัน ถ้ากลางคืนอุ่น ต้นไม้จะใช้น้ำตาลที่ผลิตตอนกลางวัน ทำให้ใบไม้ไม่แดงสวย
1
– ความชื้นและปริมาณฝนพอเหมาะ ถ้าแห้งเกินไปใบไม้จะร่วงก่อนที่จะเปลี่ยนสี
#สาระจี๊ดจี๊ด
ใช่ว่าทุกประเทศจะมีใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้เปลี่ยนสีพบได้มากตามเอเชียตะวันออกด้านที่ติดมหาสมุทธ ด้านตะวันออกทวีปอเมริกาเหนือ และบางส่วนของทวีปยุโรป
#สาระจี๊ดจี๊ด
ยังมีสีอื่น ๆ (เม็ดสีเสริม) ภายในพืชสีเขียวที่มีบทบาทในการสังเคราะห์แสง (Photosynthesis) เช่น Carotenoids ที่ส่วนใหญ่แล้วดูดซับแสงสีเขียวและสีฟ้า แต่สะท้อนแสงสีเหลือง, สีส้ม และสีแดง สีเหล่านี้เองที่ให้พืชหลายชนิด 'ให้สีฤดูใบไม้ร่วง และให้สัญญาณว่าผลไม้สุก เมื่อปริมาณคลอโรฟิลลดลง เม็ดสีเสริมเหล่านี้เป็นประโยชน์ เนื่องจากช่วยให้พืชสามารถจับพลังงานของดวงอาทิตย์ได้มากขึ้น โดยการขยายการดูดกลืนเสป็คตรัมแสงที่กว้างขึ้น
#Wasabi ขอเพียงมีส่วนเล็ก ๆ ที่ช่วยให้คุณ!
"เจริญเติบโต ก้าวหน้า สำเร็จ อย่างภาคภูมิใจ"
#สาระจี๊ดจี๊ด #Wasabi #ความรู้ขึ้นสมอง
    Unbox your thinking
    เขียนดี ภาพประกอบชัดมากๆ ครับ