สมรภูมิที่ยูเครนกำลังระอุอีกที่:
1
หลังจากอเมริกาส่งซีไอเอไปวางแผนทำรัฐประหารที่ยูเครนจนประสบความสำเร็จ ก่อตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดตัวเองได้แล้ว อเมริกาก็บีบยูเครน มีเครือข่าย IMF และมอนซานโต้เข้าไปปักหลักขยายงานอย่างถาวร เอางบประมาณรัฐบาลมาเน้นทางทหารเพื่อรองรับการซื้อขายอาวุธตนเอง
11
จากนั้น ก็อ้างว่ายูเครนมิได้เป็นสมาชิกนาโต้ กองทัพยังอ่อนอยู่ ไม่สามารถจะทำภารกิจทางยุทธศาสตร์ให้อเมริกาเพียงลำพังได้ ว่าแล้วก็ส่งกองทัพนาโต้เข้าไปยูเครน จัดการซ้อมรบเพื่อหาเรื่องกับรัสเซีย เหมือนๆ กับที่หาเรื่องกับจีนที่ทะเลจีนใต้
3
ประเทศยูเครนนอกจากจะอุดมไปด้วยป่าไม้ ถ่านหิน ดินดำ ฯลฯ ยูเครนยังเป็นเมืองด่าน เป็นเส้นทางเข้าสู่ยุโรปอีกทางของรัสเซีย เหมือนซิงเจียงเป็นด่านเข้าสู่ยุโรปของจีน
2
ทั้ง ๒ เมืองเป็นหน้าด่านที่รัสเซียและจีนขนส่งสินค้าของยุโรป รัสเซียต้องส่งน้ำมันและก๊าซผ่านยูเครนเข้ายุโรป จีนก็ต้องการส่งสินค้าจำนวนมากผ่านซินเจียงเข้าสู่ประเทศอื่นๆ หลายประเทศก่อนถึงยุโรปเหมือนกัน
10
ทั้ง ๒ เมืองจึงต้องถูกอเมริกาป่วน อเมริกาต้องการมีฐานทัพสกัดมิให้สองประเทศนี้ลำเลียงสินค้าของตนเข้ายุโรปเพื่อทำมาค้าขายได้สะดวก หาไม่อิทธิพลของตนจะลดลง
9
หลังจากอเมริกาสั่งให้ขนกองทัพนาโต้เข้าไปไว้ที่ยูเครนและดำเนินการซ้อมรบ รัสเซียต้องขนทหารมาประชิดชายแดนเพื่อป้องกันประเทศของตน สื่อกระแสหลักของอเมริกาและยุโรปก็เริ่มปฏิบัติการข่าว โจมตีรัสเซียว่าก้าวร้าว ก้าวร้าวและก้าวร้าว รัสเซียเป็นฝ่ายยั่วยุ
5
แน่นอนครับ อีกไม่นาน ชาวไทยที่โปรอเมริกันพอถูกซีไอเอปฏิบัติการข่าวอย่างนี้เข้า ก็จะด่ารัสเซียตามสื่อต่างๆ ว่าก้าวร้าว ก้าวร้าวและก้าวราวตาม เหมือนที่เคยด่าเกาหลีเหนือ อิหร่าน ซีเรีย ฯลฯ มาแล้ว
9
ดูข่าวดูภาพดีๆ สิครับ ประเทศไหนที่ก้าวร้าวเพราะส่งทหารเข้าไปยั่วยุให้เกิดความขัดแย้งทางทหารกันแน่ครับ
7
อย่าลืมคีย์เวิร์ดที่สำคัญครับ=IMF, Monsanto, ซื้ออาวุธอเมริกา, เปิดทางให้บริษัทอเมริกาเข้าไปรับสัมปทานทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ คือรูปแบบสำคัญที่บ่งบอกว่า ประเทศเป็นหุ่นเชิดอเมริกาครับ
6
  • 228
โฆษณา