cover

ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์

bodhi
  • ข่าว
  • 366
  • 9K
    โพสต์
  • 22.8K
    ผู้ติดตาม
  • เสนอข่าวทางเลือก ไม่ตกเป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อของสื่อกระแสหลักชาตินักล่าอาณานิคมตะวันตก (สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาข่าวหากนำไปใช้ประโยชน์ทางสื่อที่มีรายได้ โปรดระบุที่มาของข่าวให้ชัดเจน)
  • สร้างเพจเมื่อ 4 ส.ค. 2021