12 เม.ย. เวลา 10:30 • ท่องเที่ยว
ส่องราคาตั๋วเครื่องบิน ยิ่งจองใกล้ยิ่งแพงจริงหรือ?
ตั๋วเครื่องบินยิ่งจองใกล้ยิ่งแพง ยิ่งจองช่วงเทศกาลยิ่งราคาสูง นี่คือความเข้าใจเกี่ยวกับตั๋วเครื่องบินที่ทำให้หลายคนต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนเดินทางกันหลายเดือน บางครั้งเป็นปีก็มี เพื่อให้ได้ตั๋วเครื่องบินที่ราคาถูกและคุ้มค่าที่สุด
ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงสงกรานต์ เทศกาลฮอตฮิตของไทยที่ทุกคนต่างเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนากัน หลายคนอาจคิดว่าตั๋วเครื่องบินคงจะแพงหูฉี่แน่ ๆ แต่อย่าเพิ่งปักใจเชื่อถ้าหากไม่ได้รับการพิสูจน์ด้วยหลักฐานสำคัญนั่นก็คือการเก็บข้อมูลนั่นเอง
วันนี้เราจะมาพิสูจน์กัน โดยเราจะทำการเก็บข้อมูลราคาตั๋วเครื่องบินของเที่ยวบินแบบไปกลับ ไปวันที่ 13 เมษายน กลับ 18 เมษายน ของ 4 สายการบิน ได้แก่ AirAsia VietJet Thai Smile และการบินไทย ซึ่งจะจองตั๋วเส้นทางบินทั้งหมด 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต และกรุงเทพฯ-ขอนแก่น โดยจะเริ่มทำการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม ถึง 11 เมษายน เพื่อตอบข้อสงสัยว่า เมื่อใกล้วันเดินทางมากขึ้น ราคาค่าตั๋วของแต่ละสายการบินปรับขึ้นอย่างไรบ้าง?
ไปหาคำตอบพร้อม ๆ กันเลยครับ
AirAsia
เราจะดูข้อมูลราคาตั๋วเครื่องบินไปกลับของแต่ละสายการบินโดยรวมทุกเส้นทางก่อน แล้วจึงนำราคาตั๋วแต่ละสายการบินในแต่ละเส้นทางมาเปรียบเทียบกันอีกครั้งหนึ่ง
สายการบินแรกที่เราจะดูกันได้แก่สายการบิน AirAsia โดยจะเห็นว่าราคาตั๋วเครื่องบินในทุกเส้นทางนั้นไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกันจะค่อนข้างขึ้นลงอย่างผันผวนมากกว่า โดยเส้นทางที่มีราคาตั๋วเครื่องบินสูงที่สุดคือ เส้นทางกรุงเทพฯ-หาดใหญ่ รองลงมาคือ กรุงเทพฯ-ขอนแก่น และตามด้วยกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โดยมีการปรับถี่สุดคือ 1 วันและมีราคาคงที่บางช่วงนานถึง 7 วัน และในช่วงระหว่างการเก็บข้อมูลก็มีช่วงวันที่ 26-27 มีนาคมที่ราคาต่ำลงทุกเส้นทาง ซึ่งคาดว่าเป็นวันที่สายการบินจัดโปรโมชัน
หากดูแยกแต่ละเส้นทางจะพบว่า กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ค่อนข้างขัดกับข้อสันนิษฐาน โดยแม้จะมีการขึ้นลงผันผวนสลับกัน แต่ยิ่งใกล้วันเดินทาง ราคายิ่งถูกลงเรื่อย ๆ โดย ในวันแรกที่เก็บข้อมูล ราคารวมไปกลับ สูงสุดและต่ำสุดอยู่ที่ 2,373.28 - 4,146.56 บาทแต่ในวันที่ 11 เมษายนซึ่งเป็นวันเก็บข้อมูลวันสุดท้าย ราคาอยู่ที่ 1,674.60 - 2,718.88 บาท
สำหรับเส้นทางกรุงเทพฯ-ภูเก็ต ราคาค่อนข้างสวนทางกับเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โดยราคาเริ่มต้นในวันแรกที่เก็บข้อมูลอยู่ที่ 3,493.38 - 9,866.56 บาทและในวันสุดท้ายเพิ่มขึ้นเป็น 3,908.88 - 9,952.56 บาท
โดยแม้ราคาจะผันผวนขึ้นลงเช่นกัน แต่ก็ถือว่ายิ่งใกล้วันเดินทางยิ่งแพงขึ้นจริง
เส้นทางกรุงเทพฯ-ขอนแก่นก็มีรูปแบบการเพิ่มขึ้นของราคาที่เหมือนกับภูเก็ต โดยในวันแรกที่เก็บข้อมูล ราคาอยู่ที่ 2,958.29 - 4,151.56 บาท และในวันสุดท้ายที่เก็บข้อมูล ราคาอยู่ที่ 3,143.89 - 4,483.89 บาท ซึ่งก็พิสูจน์ได้ว่ายิ่งใกล้วันยิ่งแพงขึ้น
Thai Smile
สายการบินต่อมาที่เราจะดูกันคือ สายการบิน Thai Smile โดยเส้นทางที่ราคาสูงสุดคือ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ รองลงมาคือ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต และต่ำสุดคือ กรุงเทพฯ-ขอนแก่น โดยกราฟราคาก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เป็นลักษณะของการสลับขึ้นลงทุก 2-5 วัน
เส้นทางแรกได้แก่ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โดยราคาเริ่มต้นในวันแรกที่เก็บข้อมูลอยู่ที่ 4,130 - 8,475 บาท และในวันสุดท้ายที่ใกล้วันเดินทาง ราคาอยู่ที่ 2,250 - 5,080 บาท โดยเป็นการจัดโปรโมชันทำให้ราคาลดฮวบ แต่หากดูจากกราฟจะพบว่ายิ่งใกล้วันเดินทาง ราคากลับลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสวนทางกับข้อสันนิษฐาน
เส้นทางต่อมาได้แก่ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต โดยราคาเริ่มต้นในวันแรกที่เก็บข้อมูลอยู่ที่ 5,900 บาทราคาเดียว เนื่องจากเป็นช่วงที่ทุกเที่ยวบินยังว่างหมด ราคาเที่ยวบินจึงเป็นราคาเดียว เมื่อเริ่มใกล้วันเดินทาง เที่ยวบินราคาต่ำเริ่มเต็ม ทำให้ราคาเพิ่มขึ้น และบางวันก็มีการจัดโปรโมชัน ทำให้ราคาขึ้นลงสลับกันไป และในวันสุดท้ายที่ใกล้วันเดินทาง ราคาอยู่ที่ 5,250 - 8,400 บาท ซึ่งเป็นวันที่มีโปรโมชันเช่นกัน ทำให้ราคาเริ่มต้นถูกลง
เส้นทางสุดท้ายคือ กรุงเทพฯ-ขอนแก่น ราคาเริ่มต้นในวันแรกที่เก็บข้อมูลอยู่ที่ 3,730 - 4,810 บาท และในวันสุดท้ายที่ใกล้วันเดินทาง ราคาอยู่ที่ 2,505 - 3,070 บาท หากดูกราฟจะเห็นว่ามีการปรับราคาเพิ่มลดเช่นกัน แต่ผันผวนน้อยกว่าเส้นทางอื่น แต่ยิ่งใกล้วันบิน ราคากลับถูกลงเรื่อย ๆ ซึ่งคาดว่าเป็นโปรโมชันของสายการบิน เนื่องจากเที่ยวบินยังไม่เต็ม หรืออาจมีผู้โดยสารน้อย ทำให้จัดโปรโมชันลดราคาใกล้วันเดินทาง ซึ่งค่อนข้างขัดกับข้อสันนิษฐานที่ว่ายิ่งใกล้ยิ่งแพงเช่นกัน
VietJet
สายการบินถัดมาคือ VietJet โดยเส้นทางที่ราคาสูงสุดคือ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต รองลงมาคือ กรุงเทพฯ-ขอนแก่น และต่ำสุดคือกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โดยกราฟราคาค่อนข้างผันผวนมาก มีการปรับเพิ่มลดราคาทุก 1-4 วัน
เส้นทางแรกที่เราจะดูกันคือ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โดยราคาเริ่มต้นในวันแรกที่เก็บข้อมูลอยู่ที่ 2,000 - 2,950 บาท และในวันสุดท้ายที่ใกล้วันเดินทาง ราคาอยู่ที่ 1,660.91 - 3,587.98 บาท ราคาสูงสุดเพิ่มมากขึ้นจากวันแรก แต่ในส่วนของราคาต่ำสุดนั้นลดลงเพราะสายการบินมีการจัดโปรโมชันลดราคาเที่ยวบินบางเที่ยวเมื่อใกล้วันเดินทางประมาณ 1 สัปดาห์ จึงทำให้เห็นว่าแม้ราคาบางเที่ยวบินจะเพิ่ม แต่ก็ยังคงมีการจัดโปรโมชันลดราคาใกล้วันเดินทาง
เส้นทางต่อมาคือกรุงเทพฯ-ภูเก็ต ราคาเริ่มต้นในวันแรกอยู่ที่ 2,550 - 7,000 บาท และราคาในวันสุดท้ายที่เก็บข้อมูลอยู่ที่ 2,463.41 - 10,328.48 บาท ซึ่งหากดูกราฟจะเห็นว่าราคาต่ำสุดมีการลดต่ำลงในช่วงใกล้วันเดินทาง แต่เที่ยวบินราคาสูงสุดนั้นเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ อาจสรุปได้เช่นเดียวกับเส้นทางเชียงใหม่คือ ยังคงมีการจัดโปรโมชันใกล้วันเดินทางในบางเที่ยวบิน
เส้นทางสุดท้ายคือกรุงเทพฯ-ขอนแก่น ในวันแรกมีราคาอยู่ที่ 2,150 - 2,650 บาท และในวันสุดท้ายราคาอยู่ที่ 4,340 - 5,784 บาท ซึ่งจากกราฟจะเห็นได้ว่าในช่วงใกล้วันเดินทางประมาณ 1 สัปดาห์มีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ถือว่าเป็นเส้นทางที่ตรงตามข้อสันนิษฐาน
Thai Airways
สายการบินสุดท้ายที่เราจะดูข้อมูลกันในวันนี้คือ การบินไทย (Thai Airways) ซึ่งเส้นทางที่ราคาสูงสุดคือ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต รองลงมาคือ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และต่ำสุดคือ กรุงเทพฯ-ขอนแก่น
สำหรับเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ราคาในวันแรกที่เก็บข้อมูลอยู่ที่ 4,130 - 4,950 บาท และราคาในวันสุดท้ายที่เก็บข้อมูลอยู่ที่ 2,250 - 2,930 บาท ซึ่งจากกราฟจะเห็นได้ว่าเส้นทางนี้ราคาค่อนข้างคงที่ ไม่มีการปรับราคาเลยจนช่วง 10 วันก่อนวันเดินทางก็มีการจัดโปรโมชันทำให้ราคาถูกลง และมาลดลงสูงสุดใน 3 วันก่อนเดินทาง
ต่อมาคือ เส้นทางกรุงเทพฯ-ภูเก็ต ราคาในวันแรกที่เก็บข้อมูลอยู่ที่ 4,800 - 5,900 บาท และราคาในวันสุดท้ายที่เก็บข้อมูลอยู่ที่ 5,250 - 6,860 บาท หากดูจากกราฟจะเห็นว่าเป็นเส้นทางที่ราคาผันผวนสูงสุด มีการปรับขึ้นลงแบบก้าวกระโดดโดยราคาสูงสุดแตะราคากว่า 8,000 บาทซึ่งอาจเป็นช่วงที่มีคนเข้ามาจองตั๋วเยอะ และลงต่ำสุดกลับมาที่ราว 4,000 บาท ซึ่งอาจเป็นช่วงที่มีการจัดโปรโมชัน แต่อย่างไรก็ตามราคาในวันที่ใกล้วันเดินทางก็ถือว่าแพงขึ้นอยู่ดี
เส้นทางสุดท้ายคือ กรุงเทพฯ-ขอนแก่น โดยราคาไม่ค่อยผันผวนนักหากเทียบกับภูเก็ต ซึ่งราคาในวันแรกอยู่ที่ 3,730 - 4,810 บาท คงที่อยู่ช่วงหนึ่งและมาปรับขึ้นต่อเนื่องในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนเดินทาง แล้วปรับลงอีกครั้งในช่วงสัปดาห์สุดท้าย และ 2 วันสุดท้ายที่มีการจัดโปรโมชันปรับลดลงเหลือแค่ 2,505 - 3,070 บาท ซึ่งก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ไม่ได้ยิ่งใกล้ยิ่งแพงเหมือนที่หลายคนคิด
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
เรามาเปรียบเทียบราคาของแต่ละสายการบินในแต่ละเส้นทางกันบ้าง เส้นทางแรกที่จะดูกันคือ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ จะเห็นได้ว่าสายการบิน AirAsia และ Vietjet มีราคาเฉลี่ยค่อนข้างต่ำกว่าอีก 2 สายการบิน แต่ในขณะเดียวกันก็มีความผันผวนมากกว่า โดย VietJet ที่ราคาต่ำสุด ก็มีวันที่ราคาผันผวนจนแตะ 6,000 บาท ส่วน AirAsia ก็มีการปรับราคาขึ้นลงค่อนข้างถี่
ในขณะที่ Thai Smile และการบินไทย แม้จะมีราคาเฉลี่ยสูงกว่า แต่ราคาค่อนข้างคงที่เปลี่ยนแปลงน้อย โดย Thai Smile แพงขึ้นเล็กน้อยในช่วงต้นแต่ก็ปรับราคาลงเรื่อย ๆ โดยการจัดโปรโมชันใกล้วันเดินทาง ทำให้สรุปแล้วราคาก็ไม่ได้ยิ่งใกล้ยิ่งแพง ส่วนการบินไทยก็มีการปรับราคาแค่ครั้งเดียว และเป็นการปรับลดตามโปรโมชันอีกด้วย
ที่สำคัญคือจะเห็นได้ว่าทุกสายการบินของเส้นทางเชียงใหม่นั้น ไม่สอดคล้องกับข้อสันนิษฐานที่ว่า ยิ่งจองใกล้ยิ่งแพงแต่อย่างใด AirAsia ราคาวันแรกอยู่ที่ 3,259 บาทและสิ้นสุดที่ 2,196 บาท ส่วน Thai Smile เริ่มต้นวันแรกที่ 6,302 บาท สิ้นสุดที่ 3,665 บาท VietJet เริ่มต้นที่ 2,475 บาทสิ้นสุดที่ 2,624 บาท ซี่งเป็นสายการบินเดียวที่แพงขึ้นเล็กน้อย และการบินไทยเริ่มต้นที่ 4,540 บาทและสิ้นสุดที่ 2,590 บาทเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยมาจากความต้องการซื้อที่น้อย เนื่องจากสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และสภาพอากาศที่ย่ำแย่จากฝุ่น PM 2.5 ที่จังหวัดเชียงใหม่ อาจทำให้มีความต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวน้อยลง ทำให้ต้องออกโปรโมชันลดราคาในช่วงใกล้วันเดินทางก็เป็นได้
กรุงเทพฯ-ภูเก็ต
เส้นทางต่อมาคือ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต เป็นเส้นทางที่ราคาตั๋วของทุกสายการบินสูงกว่าเส้นทางบินอื่น ๆ และในแต่ละสายการบินก็มีการปรับราคากันอย่างผันผวนมาก มีการปรับเพิ่มลดค่อนข้างถี่ และราคาของวันสุดท้ายที่เก็บข้อมูลนั้นสูงกว่าวันแรกทั้งหมด จึงถือเป็นเส้นทางที่ยิ่งจองใกล้ยิ่งแพงจริง ๆ
สายการบิน AirAsia ในวันสุดท้ายมีราคา 6,930 บาท ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในทุกสายการบิน Thai Smile และการบินไทยนั้นมีการปรับเพิ่มลดในรูปแบบเดียวกัน โดย Thai Smile ไปสิ้นสุดที่ 6,825 บาท และการบินไทยสิ้นสุดที่ 6,055 บาท และ VietJet นั้นราคาต่ำที่สุด โดยสิ้นสุดที่ราคา 5,191 บาท จะเห็นได้ว่าสายการบิน Low cost แบบ AirAsia ก็อาจมีการปรับราคาสูงกว่าสายการบิน Full service แบบการบินไทยได้เช่นกัน
กรุงเทพฯ-ขอนแก่น
เส้นทางสุดท้ายคือ กรุงเทพฯ-ขอนแก่น จะเห็นได้ว่าเส้นทางนี้เป็นอีกเส้นทางที่ยิ่งจองใกล้ยิ่งแพงจริงสำหรับสายการบิน AirAsia และ Vietjet โดยจะเห็นว่าราคาค่อนข้างปรับขึ้นต่อเนื่อง มีปรับลดลงอยู่ช่วงเดียวเท่านั้น ซึ่ง VietJet เริ่มต้นเพียงแค่ราว 2,400 บาทและไปสิ้นสุดอยู่ที่ 5,062 บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แพงที่สุดในทุกสายการบิน ในขณะที่ AirAsia ก็แพงขึ้นแต่ไม่มากนัก จาก 3,554 บาท ไปสิ้นสุดที่ 3,813 บาท
ในทางตรงกันข้าม แม้ Thai Smile กับการบินไทยจะมีราคาเริ่มต้นที่แพงกว่า อยู่ที่ราว 4,270 บาท มีการเพิ่มขึ้นในช่วงต้น แต่ในช่วงใกล้วันเดินทางกลับมีการจัดโปรโมชันอย่างหนักจนราคาลดลงเหลือเพียง 2,787 บาท โดยมีรูปแบบการขึ้นลงของราคาเท่ากันหมด
ข้อสรุปที่น่าสนใจของการเก็บข้อมูลครั้งนี้คือ ข้อสันนิษฐานที่ว่ายิ่งจองใกล้ยิ่งแพงนั้น ไม่จริงเสมอไป จะเห็นได้ว่าเส้นทางเชียงใหม่ จองใกล้กลับถูกลง เส้นทางภูเก็ตแพงขึ้นจริง และขอนแก่นมีทั้งแพงขึ้นและถูกลง ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากหลายปัจจัย อาทิ จำนวนความต้องการในแต่ละเส้นทาง ซึ่งการปรับราคาลงก็อาจเกิดจากการที่ที่นั่งว่าง เพราะความต้องการในเส้นทางนั้นต่ำ ซึ่งอาจเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ในจังหวัดนั้น ๆ เช่น กรณีปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น และการปรับราคาขึ้นบางครั้งก็อาจไม่ได้เกิดจากกลไกราคาของสายการบิน แต่อาจเกิดจากการที่ที่นั่งราคาถูกเต็ม เป็นต้น
และอีกจุดที่น่าสนใจจากการเก็บข้อมูลครั้งนี้คือ สายการบิน Full service อย่างการบินไทย หรือสายการบินลูก Thai Smile นั้นอาจไม่ได้แพงกว่าสายการบิน Low cost เสมอไป ในบางเส้นทางอาจราคาถูกและคุ้มค่ากว่า และที่สำคัญคือมีการผันผวนของราคาน้อยกว่ามาก
นี่คือข้อสรุปที่เราได้จากการเก็บข้อมูลในวันนี้ หากใครมีความคิดเห็นอย่างไร ลองมาแชร์กันได้เลยนะครับ
บทความโดย: ทีม Sertis