มีบัญชีอยู่แล้ว?
ฟังเบาๆให้คลายเครียดจากข่าวโควิด 🤣
ฝันลำเอียง : แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์
Cover : แอดมินเพจ ทำเป็นรู้ดี Do you know?
Backing Track : https://wesingapp.com
📣วัตถุประสงค์จัดทำขึ้นเพื่อความบรรเทิงเท่านั้นมิได้หาประโยชน์ใดๆเชิงพาณิชย์📣
ทำเป็นรู้ดี Do you know? 17/4/64
    harist wang
    เพราะมาก