17 เม.ย. เวลา 10:29 • หุ้น & เศรษฐกิจ
📌46 หุ้นสามัญประจำพอร์ต ที่ควรมีไว้ในพอร์ต พื้นฐานดี ราคายังถูกอยู่
1
📌แนะนำหุ้นที่เป็นที่นิยมในหมู่นักลงทุนแม้การแพร่ระบาดของโควิด19 จะทำให้ราคาหุ้นบางกลุ่มจะลงไปลึกมากและการมาของวัคซีนก็ทำให้หุ้นบางส่วนนำหน้าพื้นฐานไปมากเช่นกัน ..
📌วันนี้ ลงทุน.life ได้คัดสรรหาหุ้นพื้นฐานดี ธุรกิจยังมั่นคงแข็งแรง และที่สำคัญคือ เมื่อพิจาณาถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ก็พบว่าหุ้นยังคงมีอนาคต (ที่ไม่ได้อยู่บนดอย)
- พิจารณาถึงพื้นฐานทางการเงิน ความมั่นคงของกิจการ และโอกาสการถูก Disruption จากปัจจัยภายนอกที่ยังมีไม่มากหรือไม่มีเลย
- แบรนด์สินค้าของธุรกิจยังคงแข็งแรง มั่นคง แม้จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 และภาวะเศรษฐกิจไปบ้างซึ่งส่งผลในแง่ของรายได้ของธุรกิจ
- ราคายังคงถูกเมื่อประเมินจาก แบบแผนทางธุรกิจ ปัจจัยเสี่ยง โอกาสการเติบโตมากขึ้นหรือโอกาสที่จะพลิกกลับมามีกำไรเมื่อสภาวะเศรษฐกิจกลับมาดีขึ้นและการแพร่ระบาดของโควิด 19 ลดลง
ที่มาข้อมูล : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ 16 เมษายน 2564
📌หุ้นกลุ่มการเกษตร
GFPT : บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 14,293.56 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 11.40 บาท
STA : บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 71,808 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 46.75 บาท
📌หุ้นกลุ่มธนาคาร
BBL : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 232,878.83 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 122 บาท
KBANK : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 318,674.56 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 134.50 บาท
2
SCB : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 354,839.33 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 104.50 บาท
TCAP : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 41,652.92 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 35.75 บาท
ที่มาข้อมูล : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ 16 เมษายน 2564
📌หุ้นกลุ่มค้าปลีก
COM7 : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 87,000 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 72.50 บาท
CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 574,918.49 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 64.00 บาท
DOHOME : บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 46,991.74 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 21.70 บาท
1
MAKRO : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 172,800 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 36.00 บาท
📌หุ้นกลุ่มวัสดุก่อสร้าง
SCC : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 492,000 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 410.00 บาท
SCP : บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 1,860 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 6.20 บาท
TASCO : บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 30,935.89 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 19.60 บาท
TOA : บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 61,884.50 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 30.50 บาท
1
ที่มาข้อมูล : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ 16 เมษายน 2564
📌หุ้นกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง
CK : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 28,118.69 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 16.60 บาท
SEAFCO : บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 3,432.24 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 4.64 บาท
1
TEAMG : บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 1,496 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 2.20 บาท
📌หุ้นกลุ่มพลังงาน
BCPG : บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 36,703.45 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 13.90 บาท
ACE : บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 37,854.72 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 3.72 บาท
TTW : บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 46,284 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 11.60 บาท
OR : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 366,000 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 30.50 บาท
ที่มาข้อมูล : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ 16 เมษายน 2564
📌หุ้นกลุ่มสินเชื่อ
1
BFIT : บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 18,328.97 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 33.25 บาท
MTC : บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 138,860 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 65.50 บาท
SAWAD : บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 112,941.78 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 82.25 บาท
1
📌หุ้นกลุ่มอาหาร
TU : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 69,668.51 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 14.60 บาท
4
CPF : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 254,031.65 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 29.50 บาท
TVO : บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 24,864.79 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 30.75 บาท
1
ที่มาข้อมูล : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ 16 เมษายน 2564
📌หุ้นกลุ่มโรงพยาบาล
BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 348,034.84 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 21.90 บาท
BCH : บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 42,144.34 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 16.90 บาท
EKH : บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 3,690 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 6.15 บาท
1
CHG : บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 33,000 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 3.00 บาท
📌หุ้นกลุ่มสื่อสาร
1
TRUE : บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 108,780.32 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 3.26 บาท
ADVANC : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 499,557.12 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 168.00 บาท
DTAC : บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 74,586.05 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 31.50 บาท
ที่มาข้อมูล : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ 16 เมษายน 2564
📌หุ้นกลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
AP : บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 25,481.79 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 8.10 บาท
CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 236,742 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 52.75 บาท
LH : บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 99,182.62 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 8.30 บาท
NOBLE : บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 11,571.54 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 8.45 บาท
1
QH : บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 26,571.67 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 2.48 บาท
ORI : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 21,217.26 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 8.65 บาท
SF : บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 13,217.91 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 6.20 บาท
ที่มาข้อมูล : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ 16 เมษายน 2564
📌หุ้นกลุ่มบรรจุภัณฑ์
BGC : บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 6,840.27 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 9.85 บาท
📌หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว
CENTEL : บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 44,550 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 33.00 บาท
ERW : บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 11,077.15 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 4.40 บาท
1
📌หุ้นกลุ่มขนส่ง
BEM : บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 122,280 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 8.00 บาท
BTS : บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
มูลค่าบริษัท : 118,468.64 ล้านบาท
ราคาหุ้น : 9.00 บาท
2
ที่มาข้อมูล : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ 16 เมษายน 2564
📌ทางเพจ ลงทุน.life ไม่มีเจตนาชี้นำหุ้นเพียงแต่ต้องการนำข้อมูลมาแชร์เพื่อเป็นความรู้สำหรับนักลงทุนที่สนใจ หากข้อมูลจุดใดไม่ถูกต้อง ทางเพจขออภัยมา ณ ที่นี้
📌การลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนและผู้ที่คิดจะลงทุนควรพิจารณา
1

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    songsak thapornsawat
    ไม่มีหุ้นที่ผมถือสักตัว