19 เม.ย. เวลา 05:50
🎯
จงตัดสินใจให้ไวขึ้น
บ่อยครั้งที่เรื่องเล็กๆมีส่วนแบ่งในพลังความคิดของเราเกินไป
เช่น การเลือกเสื้อผ้าว่าจะใส่ตัวไหนดี เราคิดวกไปวนมาอยู่หลายนาที
หรือแม้กระทั่งคิดไปว่า เย็นนี้จะทานอะไรดี... อ่านต่อ