มีบัญชีอยู่แล้ว?
"ทำเพื่อสังคมก่อนกำไร สู่ธุรกิจ 2 แสนล้าน"
บริษัทนี้ทำอะไรเพื่อสังคม? แล้วมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมยังไง?
The Time Capsule podcast พาท่านไปดูตัวอย่างของบริษัทมหาชนแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ในธุรกิจยา ที่นำแนวคิดการทำธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเป็นแก่นในการบริหารบริษัท แต่ในขณะเดียวกันก็ประสบความสำเร็จเพิ่มยอดขายได้กว่า 4 เท่าใน 30 ปีที่ผ่านมา สู่ธุรกิจยอดขายปีละเกือบๆ 2 แสนล้านบาท
ดำเนินรายการโดย เบน ศรา จงบัญญัติเจริญ ผู้บริหาร บริษัท LiB Consulting (Thailand)
รับชมได้ที่ Youtube: The Time Capsule Podcast