20 เม.ย. 2021 เวลา 01:50 • ความคิดเห็น
ฝึกตัวเองให้มีจิตใจเข้มแข็ง
ด้วยการทำความเข้าใจ 5 เรื่องนี้
แต่ละวันเราอาจจะต้องเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝัน หรือ พฤติกรรมผู้คนที่ไม่พึงประสงค์ ทำให้เราอยู่ในความวิตก หวาดระแวง และรู้สึกไม่ปลอดภัย
การฝึกจิตใจ ให้เข้มแข็ง ตระหนักรู้และมีสติพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ จึงเป็นทักษะที่มีความสำคัญไม่แพ้ทักษะการใช้ชีวิตด้านอื่นเลย
ความกลัวมักจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อเราเจอสิ่งที่ไม่แน่นอน ซึ่งก็ไม่ผิด แต่สำคัญตรงที่ เราต้องไม่ตกเป็นทาสของความกลัว
-Gabrielle Bernstein-
อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่
โฆษณา