มีบัญชีอยู่แล้ว?
ความล้มเหลวของระบบสาธารณสุข กำลังจะเริ่มขึ้น
49
ตอนนี้รพ.ทุกที่ เตียงโควิดเต็มเกินอัตรา แพทย์พยาบาลที่ดูหน้างานล้วนอ่อนล้ากันเต็มที่... อ่านต่อ
12