หลังจากท่านนายกรัฐมนตรีแถลงจบ ในคลับเฮ้าส์ก็คึกคักทันที เป็นการเปิดห้องของทีม Mission to the Moon ของคุณแท็ป รวิศ ซึ่งมีผู้ร่วมเข้าพูดคุยกันเป็นจำนวนมาก
6
ผู้เขียนเองก็เข้า ๆ ออก ๆ เพราะฟังไปก็วนเวียนเรื่องเดิมๆ จนเมื่อมีการแ... อ่านต่อ
5
โฆษณา