9 โรคเสี่ยง ที่อาจมีอาการรุนแรงหากติดโควิด-19
3
Learning Never Ends
เชื่อว่ามีจำนวนคนไม่น้อยที่มีความกังวลเกี่ยวกับโรค Covid 19 ว่าตนเองติดหรือไม่ติดกันแน่ ? และอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า Covid 19 มักจะมีอาการรุนแรงกับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว
2
กังนั้นวันนี้ทางเพจของเราจึงรวบรวมโรคที่อาจจะมีอาการรุนแรงหรือมีความเสี่ยงมากที่สุด เพื่อที่จะได้สามารถ Check ตัวเองและคนรอบข้าง รวมไปถึงจะได้ระมักระวังและดูแลตัวเองกันให้ดียิ่งขึ้น
1
1. โรคความดันโลหิต
www.freepik.com
หลายคนฟังดูอาจจะคิดว่าไม่น่าเกี่ยวเท่าไหร่ แต่จากการศึกษาข้อมูลที่ตีพิมพ์ในวารสารโรคหัวใจยุโรป พบว่า ผู้ป่วย Covid 19 ที่มีความดันโลหิตสูง มีความเสี่ยงมากถึง 2 เท่า ที่จะเสียชีวิตจากการติดเชื้อ
ดังนั้น ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูง เมื่อป่วยด้วยโรคโควิต-19 ควรมีความตระหนักและมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะอาจมีความเสี่ยงนําไปสู่ภาวะหัวใจวายและเสียชีวิตได้สูง เนื่องจากเชื้อไวรัส SARs-Cov-2 ส่งผลให้มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ 17 % กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ 7 % ส่งผลให้เกิดระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 9 %
เพราะฉะนั้น ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงและติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 จะมีอาการรุนแรงมากกว่าคนปกติผู้มีความดันโลหิตสูงจึงควรหมั่นตรวจวัดระดับความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอเป็นประจํา หมั่นดูแลสุขภาพจิตให้ดี ผ่อนคลายความตึงเครียดวัตกกังวล เพื่อป้องกันไม่ให้ความดันโลหิตสูงขึ้น
2. โรคเบาหวาน
www.freepik.com
ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคเบาหวาน จะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไม่ต่างจากผู้ป่วยที่ไม่เป็นโรคเบาหวาน เพียงแต่ว่า หากติดเชื้อ Covid 19 เข้าไปแล้วผู้ป่วยจะมีอาการและภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงมากกว่าผู้ที่ไม่เป็นโรคเบาหวาน
1
ซึ่งเช่นเดียวกับผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน เพราะหากผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีแล้วล่ะก็ จะทำให้ร่างกายของผู้ป่วยเองมีภาวะคุ้มกันของร่างกายต่ำหว่าคนปกติ ที่ไม่เป็นโรคเบาหวาน และเชื้อจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง
ซึ่งมีข้อมูลจากการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ไม่เป็นโรคเบาหวานมากถึง 2 เท่า และพบว่ามีผู้ที่เสียชีวิตของผู้ป่วยโรคเบาหวานมากถึง 7.3 เมื่อเทียบกับผู้เสียชีวิตปกติโดยรวมที่พบมีเพียง 2.3 เท่านั้น
3. โรคไตเรื้อรัง
www.freepik.com
อย่างกรณีของดาราตลกชื่อดัง น้าค่อม ชวนชื่น ก็มีสาเหตุมาจากโรคประจำตัวเช่นกัน จนทำให้เกิดอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อ Covid 19
2
สำหรับผู้ป่วยโรคไตที่อยู่ในขั้นที่ 3 ถึงขั้นที่ 5 และผู้ป่วยที่รักษาด้วยการฟอกเลือดและผู้ป่วยที่เปลี่ยนถ่ายไตอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและมีอาการรุนแรง
ซึ่งผู้ป่วยที่รักษาด้วยการฟอกเลือดอาจมีภูมิคุ้มกันต่ำกว่าคนปกติทั่วไป และนอกจากนี้ผู้ป่วยที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายไตต้องได้รับยากดภูมิคุ้มกันทำให้ภูมิคุ้มกันลดต่ำลงทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้น และเกิดไตวาย เลือดไม่ไปเลี้ยงแขนขา ความรุนแรงของเชื้อไปกระทบกับอวัยวะอื่นๆเพิ่มด้วย  ดังนั้นผู้ที่มีโรคประจำตัวจึงเสี่ยงมากขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
4. โรคอ้วน
www.freepik.com
งานวิจัยนำโดยดร. ฟรองซัวส์ ปาตู หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ทั่วไปและต่อมไร้ท่อของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยลีล (Lille University) ในฝรั่งเศส ได้บอกเอาไว้ว่า โรคอ้วน หากมีการติดเชื้อของ Covid 19 จะทำให้มีอาการรุนแรง เพิ่มขึ้นตามค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ป่วยโรคโควิด 19 ในแผนกผู้ป่วยหนักที่มีโรคอ้วนร้ายแรงจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเกือบทั้งหมด
1
และยังได้บอกอีกว่า ผู้ป่วยที่เป็นโรคอ้วน มีแนวโน้มต้องการออกซิเจนมากกว่าและมีแน้วโน้มต้องการเครื่องช่วยหายใจผ่านทางท่อเจาะคอ มากกว่าถึงร้อยละ 73 เลยทีเดียว
1
และโรคอ้วนยังเกี่ยวข้องกับสุขภาพไม่ดีหลายอย่างทำให้เกิดความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางเดินหายใจ และโรคติดต่อทางเชื้อไวรัสที่รุนแรงกว่า เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก และโรคโควิด-19
5. เส้นเลือดหัวใจตีบ หัวใจเต้นผิดจังหวะ
www.freepik.com
ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นผู้สูงอายุและเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ หากติดเชื้อ COVID-19 จะยิ่งทำให้โรครุนแรงขึ้น เสี่ยงเกิดเยื่อบุหลอดเลือดอักเสบทั่วร่างกายจนทำให้การไหลเวียนเลือดบกพร่อง เซลล์และเนื้อเยื่อขาดออกซิเจน หัวใจทำงานหนักขึ้นและเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย เช่น หัวใจล้มเหลว ลิ่มเลือดอุดตันเฉียบพลันในหลอดเลือดหัวใจ ปอดอักเสบรุนแรงและภาวะระบบการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน อีกทั้งยังทำให้ควบคุมโรคประจำตัวที่มีอยู่เดิมยากขึ้น เสี่ยงเกิดภาวะหัวใจและระบบไหลเวียนเลือดล้มเหลว
2
6. ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
www.freepik.com
ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็ง เอดส์ หรือแม้แต่คนที่สูบบุหรี่เป็นประจำก็ตาม จะทำให้มีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ ร่างกายไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคได้ จึงทำให้เสี่ยงอาการรุนแรงและยังอาจติดเชื้อนานกว่าผู้ป่วยทั่วไปอีกด้วย
7. ตับแข็ง
2
www.freepik.com
ตับแข็ง ตับอักเสบเรื้อรัง รวมถึงผู้ป่วยปลูกถ่ายตับที่ใช้ยากดภูมิคุ้มกัน และผู้ป่วยมะเร็งตับที่กำลังรักษาด้วยยาเคมีบำบัด เสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรงได้เพราะยาที่ใช้รักษา COVID-19 อาจมีผลต่อการทำงานของตับ อาจทำให้โรคที่เป็นอยู่เดิมควบคุมได้ยากขึ้นหรือรุนแรงกว่าเดิมได้
1
8. หอบหืด ปอดอักเสบเรื้อรัง ซิสติกไฟโบรซิส
www.freepik.com
โรค COVID-19 มีผลกระทบโดยตรงต่อปอด ซึ่งในผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคปอดอยู่แล้วอาจทำให้โรคกำเริบหรือมีอาการปอดบวมได้ง่ายกว่าผู้ป่วยทั่วไปด้วย
1
9. ผู้ป่วยโรคหัวใจ
www.freepik.com
หากติดโควิด-19 อาจมีอาการหัวใจวายหรือภาวะหัวใจล้มเหลวได้ อาการของโรคหัวใจที่รุนแรงยิ่งขึ้นนี้เกิดจากอาการป่วยของการติดเชื้อไวรัสและการที่หัวใจต้องทำงานหนักขึ้น เช่น หัวใจเต้นเร็วขึ้นจากภาวะไข้ ประกอบกับระดับออกซิเจนที่ต่ำลงจากปอดบวมและโอกาสในการเกิดลิ่มเลือดอุดตันที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังอาจพบภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน (Myocarditis) ในกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 อีกด้วย
1
www.freepik.com
ทางที่ดีที่สุด เราควรการป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อ COVID-19 จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด โดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ และไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงหรืออยู่รวมกันในที่แออัด รวมถึงรีบเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 หากพบว่าตัวเองมีความเสี่ยง เพื่อการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงที และจะได้ไม่มีการแพร่เชื้อไปหาผู้อื่นเพิ่มขึ้นอีกด้วย
1
Reference
ที่มา : กรมวิทย์ , กระทรวงสาธารณสุข , CNN , กรมควบคุมโรค
Bumrungrad International Hospital
  • 22
โฆษณา