11 พ.ค. 2021 เวลา 03:20
ติดโควิดหรือเป็นกลุ่มเสี่ยง ลางานกักตัวหรือรักษาตัว 14 วัน ต้องได้รับค่าจ้าง เงินเดือนปกติ
1
โฆษณา