11 พ.ค. 2021 เวลา 10:10 • ไลฟ์สไตล์
6 ขั้นตอนง่ายๆ
ที่ทำให้ Single Mom เกษียณเร็วได้ในวัย 49 ปี
การเกษียณเร็วตามแนวคิด FIRE Movement ของคนรุ่นใหม่ สามารถทำได้ด้วยหลักของการเก็บเงินโดยการใช้ชีวิตที่ควบคุมค่าใช้จ่าย จัดการงบการเงินส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบ Net Worth ของตัวเอง มีเป้าหมายชัดเจน สร้างรายได้เพิ่มหลายทาง และมีความรู้เรื่องการลงทุน
กดฟังวิธีการของคุณ Jackie Lam ดูค่ะ
•ความรู้เพิ่มเติม•
🌻กฎ 4% rule of thumb
🌻วิธีทำงบการเงินส่วนบุคคล
🌻เกษียณเร็วอย่างไร มีเงินใช้ตลอดชีวิต https://youtu.be/u7h3IwIIWGI
โฆษณา