ภาพบรรยากาศสาวๆวง Loona เข้ารับการแต่งตั้งให้เป็นทูตทางวัฒนธรรม เพื่อโปรโมตวัฒนธรรมเกาหลีในต่างประเทศ
ล่าสุดทาง KOCIS ซึ่งเป็นองค์กรในเครือของกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของรัฐบาลเกาหลีใต้ ได้แต่งตั้งสาวๆสมาชิกวง Loona เป็นทูตกิตติมศักดิ์ทางวัฒนธรรมเกาหลี อย่างเป็นทางการ
ซึ่งภารกิจหลักๆ ของสมาชิกวง Loona คือ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของเกาหลีใต้ในระดับโลก, โปรโมทความเป็นเกาหลีในด้านต่างๆ รวมถึงวัฒนธรรมดนตรี ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวระบุไว้
@theKoreaherald
#เกาหลีใต้
    ชตระกูล ศรีสวัสดิ์
    ไม่ต้องส่งเสริมผมก็รัก