12 พ.ค. 2021 เวลา 14:39 • ไลฟ์สไตล์
4 เสาหลักของการเกษียณเร็วอย่างมีความสุข
การเกษียณอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน
ค้ำด้วย 4 เสา ได้แก่
• สุขภาพดี (Health)
• ความสัมพันธ์กับคนที่ใช้ชีวิตด้วย (Family&Friends)
• การเงินที่ดี (Finance)
• รู้ความหมายของการมีชีวิตอยู่ (Purpose)
ความท้าทายของการเกษียณเร็วตามแนว FIRE Movement เพื่อสามารถเกษียณเร็วได้ และสามารถมีเงินใช้อย่างยั่งยืนตลอดชีวิตเกษียณที่คาดหวังไว้ คือ
• วิธีการเก็บเงิน How much to save
• วิธีการลงทุน How to invest
• วิธีการถอนเงินหลังเกษียณ How to withdraw
ฟังคลิปเต็ม https://youtu.be/u7h3IwIIWGI
#วางแผนเกษียณ #เกษียณเร็ว #เกษียณสุข
โฆษณา